Оголошення про конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

by hostwx

        Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної грошової оцінки  земельної ділянки на території  Бородянської селищної ради з метою продажу земельної ділянки площею 0,2500 га по вулиці  Індустріальна, 2-В, в смт Бородянка Бучанського району Київської області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості проводить конкурс серед суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки.

         Дата проведення конкурсу – 20 вересня 2021 року о 15-45 годині в приміщенні Бородянської селищної ради за адресою: Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 331 (зал засідань).

Заяву з конкурсною документацією слід подавати особисто до виконавчого органу Бородянської селищної ради за адресою: 07801, Київська область, смт  Бородянка,  вул. Центральна, 331.

Телефон для довідок: (04577)56026 , телефон/факс (04577)56016.

          Кінцевий термін подання заяв та документів учасниками конкурсу – не пізніше ніж за  чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.

          Основні характеристики земельної ділянки, що підлягає експертній грошовій оцінці:

Назва об’єкта: забудована земельна ділянка  площею  0,2500 га.

Земельна ділянка, розташована за адресою вулиця Індустріальна, 2-В, в смт Бородянка  Бучанського  району Київської області.

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Функціональне використання  – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки  492 280,65  гривень.

Мета проведення експертної грошової оцінки: визначення ринкової вартості

земельної ділянки з метою передачі у приватну власність шляхом продажу. 

 Термін виконання робіт – 15 робочих днів.

             Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відповідної

кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності у проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки, зокрема подібної земельної ділянки; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки земельної ділянки та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні подібної оцінки; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.

         До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки та напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до селищної ради  на розгляд Комісії, на кожний об’єкт окремо, такі документи:

  – конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів. Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).
До підтверджуючих документів віднесено:

– заява на участь у конкурсі;

– копія установчого документа претендента;

-копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– нотаріально посвідчену копію ліцензії на проведення землеоціночних робіт;
– копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

– копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

– письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами;
– інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи з незалежної оцінки оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з незалежної оцінки експертної грошової оцінки земельної ділянки, у тому числі подібної оцінки).

      Згідно формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки в ІІ півріччі 2020 року – земельних ділянок – становить 3,01 тис. грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності (із зазначенням назви об’єкту)».

     Конкурсна пропозиція подається претендентом в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу.

 Конкурсна комісія

Читати також