Головне управління ДПС у Київській області інформує

by hostwx

Взяття на облік у контролюючих органах ЮО, їх відокремлених підрозділів та ФОП у період воєнного стану

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Законом України від 15.03.2022 №2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу (далі – ПКУ), відповідно до яких тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Відповідно до п.п. 69.19 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, для контролюючих органів припиняється перебіг строків, встановлених для взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів за основним місцем обліку або фізичних осіб – підприємців за податковою адресою та передачі даних про взяття на облік таких платників податків у контролюючих органах до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Інформацію про види діяльності (КВЕД) платника податків можна на вебсайті Міністерства юстиції України

Головне управління ДПС у Київській області  інформує, що Закон України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» визначає, що Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) – це єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Відомості з ЄДР є відкритими та загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), а у випадках, передбачених Законом №755, за їх надання стягується плата – част. перша ст. 11 Закону № 755.

Відомості, які містяться в ЄДР, надаються у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до відомостей з ЄДР, які актуальні на момент запиту, зокрема, про види діяльності.

Розпорядником ЄДР є Міністерство юстиції України, – на його офіційному вебсайті за адресою https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search здійснюється безкоштовний пошук відомостей у ЄДР (по ФОП, юридичній особі, відокремленому підрозділу юридичної особи) та перегляд інформації про види діяльності (КВЕД) платника податків.

Відповідальність за порушення неприбутковою організацією вимог щодо використання доходів виключно для фінансування видатків на утримання

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що в разі недотримання неприбутковою організацією вимог, зазначених у пункті 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а для релігійної організації в абзаці другому п.п. 133.4.1 і п.п 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, подати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, в якому обчислити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Розрахувати податкове зобов’язання необхідно, виходячи з суми операцій нецільового використання активів. Контролюючим органом така неприбуткова організація виключається з Реєстру і вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому вчинено таке порушення.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому вчинено порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

Із наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розд. ІІІ ПКУ для платників податку на прибуток.

У разі встановлення факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, контролюючим органом така організація виключається з Реєстру з нарахуванням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій та пені, відповідно до норм ПКУ. Податкові зобов’язання, штрафні санкції та пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

Право внутрішньо переміщеної особи на податкову знижку на суми коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку)

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що порядок та підстави нарахування податкової знижки регламентуються ст. 166 Податкового кодексу України, відповідно до п.п. 166.1.2 п. 166.1 якої підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація), яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари/послуги.

Копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом із Декларацією, а оригінали документів не надсилаються до контролюючого органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ.

Якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в Декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.

Для реалізації права на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу на суми коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку) разом із податковою декларацією про майновий стан і доходи фізичній особі необхідно подати:

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
копію договору оренди житла;

  • -копії платіжних та розрахункових документів, що підтверджують факт сплати (крім електронних розрахункових документів);
  • -заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

Підпунктом 166.3.9 пункту 166.3 ст. 166 ПКУ визначено умови для отримання податкової знижки, відповідно до яких платник має подати заяву  довільної форми, в якій зазначає про те, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

  • не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;
  • не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного (податкового) року.

Для перевірки зазначеної інформації у заяві мають міститись відомості, які дозволяють ідентифікувати членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)).

Нагадуємо, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені – п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Платники податку на нерухомість мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Контролюючі органи обчислюють  суми податку та надсилають платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку, разом з детальним розрахунком сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, до 01 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Платники податку, відповідно до п.п.266.7.3 п.266.7 мст.266 ПКУ, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

  •        об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
  •        розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
  •        права на користування пільгою із сплати податку;
  •        розміру ставки податку;
  •        нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за своєю податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: [email protected]

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Читати також