Страхування орендованого комунального майна

by hostwx

Бородянська селищна рада нагадує орендарям комунального майна, що відповідно до чинного законодавства орендар зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме (та інше окреме індивідуально визначене) майно, протягом десяти календарних днів з дати укладення договору оренди.

Страхування орендованого майна – не відноситься до добровільного страхування, це є обов’язком орендаря та однією з істотних умов договору оренди. 

Згідно ч.2 ст.771 Цивільного кодексу України, договором або законом може бути встановлений обов’язок наймача укласти договір страхування речі, що передана в найм (оренду).   

Обов’язок зі страхування майна (орендарем) закріплений:

–  в п.6 ст.20 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

– в п.п.175-179 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020р. №483.

Повідомляємо, що орендоване комунальне майно повинно бути застраховане на весь строк дії договору оренди комунального майна, тому орендар зобов’язаний постійно поновлювати договір страхування. (п.175 Порядку).

Договір страхування орендар може укласти з будь-якою страховою компанією, що має ліцензію на здійснення страхової діяльності. (ст.2 Закону України «Про страхування»)

Просимо орендарів відповідально відноситися до обов’язку зі страхування, оскільки Бородянська селищна рада Київської області, як орендодавець, виконує функцію з контролю своєчасності укладення договорів страхування орендованого майна, та у разі порушення орендарем  цього обов’язку повідомляє орендаря про розірвання договору оренди.

Читати також