Як визначається розмір стартової орендної плати для проведення  аукціону оренди об’єктів комунального майна?

by hostwx

Як визначається розмір стартової орендної плати для проведення  аукціону оренди об’єктів комунального майна?

Розмір орендної плати за місяць оренди об’єкту комунальної власності

 Відповідно до п.52 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року №483, стартова орендна плата на першому аукціоні становить 1% вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до ст.8 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з розрахунку за місяць оренди.(якщо строк оренди перевищує 1 місяць.)

Наприклад, якщо залишкова балансова вартість об’єкта оренди – нежитлового приміщення, площею 20 кв.м. становить 2000,00 грн., то розмір стартової орендної плати на аукціоні буде 20,00 грн. з розрахунку за місяць оренди. З характеристиками та вартістю об’єкта оренди ви можете ознайомитися в оголошенні про передачу майна на аукціоні, яке розміщається орендодавцем на сторінці аукціону.

Вартість об’єкта оренди

Залишкова балансова або ринкова (оціночна)

 Згідно ст.8 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті визначення стартової орендної плати.

Балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково здійснює переоцінку такого об’єкта у разі, якщо:

  • у об’єкта оренди відсутня балансова вартість;
  • залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю;
  • залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків його первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої переоцінки).

 Відшкодування за проведення оцінки майна

Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на замовлення балансоутримувача, крім випадку, передбаченого частиною шостою цієї статті.

Орендар, визначений за результатами аукціону, або орендар, якому було передано в оренду об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди.

Читати також