Землевласники та користувачі спрямували до місцевих бюджетів Київщини 105,2 млн грн плати за землю

by hostwx

До місцевих бюджетів Київщини землевласники та користувачі спрямували 105,2 млн грн плати за землю, що перевищує надходження січня 2021 року на 5% або 4,8 млн грн.

Традиційно питому вагу у розрізі категорій платників має внесок юридичних осіб. Станом на 1 лютого поточного року компанії та підприємства сплатили 95,7 млн грн, збільшивши показник на 3% або 2,6 млн грн. Фізичні особи, у свою чергу, забезпечили бюджетам громад 9,5 млн грн. Такий показник зріс на 30%, що у грошовому еквіваленті дорівнює 2,2 млн грн додаткових коштів.

Найбільші суми плати за землю надійшли від користувачів земельних угідь таких громад:

Броварська міська ТГ (Броварський район) – 9,6 млн грн;

Білоцерківська міська ТГ (Білоцерківський район) – 5,7 млн грн;

Вишнева міська ТГ (Бучанський район) – 5,1 млн грн;

Бучанська міська ТГ (Бучанський район) – 4,3 млн грн;

Петрівська сільська ТГ (Вишгородський район) – 4,1 млн грн.

Вироби медичного призначення та лікарські засоби з метою застосування РРО/ПРРО

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що з метою застосування реєстраторів розрахункових операцій виробами медичного призначення є будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів – абз.36 ст. 2 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Лікарським засобом є будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (далі – АФІ) та допоміжних речовин)), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу – абз.2 ст. 2 Закону України від 04.04.1996  №123/96-ВР «Про лікарські засоби» із змінами та доповненнями.

Відповідальність ФОП, у тому числі платників ЄП, які  не ведуть облік товарних запасів, або ведуть  його не за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів № 496

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п. 1 розд. II Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496, облік товарних запасів здійснюється ФОП, у тому числі платниками єдиного податку  шляхом постійного внесення до Форми ведення обліку товарних запасів, яка визначена додатком до Порядку № 496, інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку.

Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов’язковими додатками до такої форми, а внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації.

Згідно з п. 9 розд. II Порядку № 496, заборонено продаж товарів, на які у місцях продажу таких товарів (господарських об’єктах) відсутні:

-первинні документи, записи про які внесено до Форми обліку;

-відповідні записи у Формі обліку про наявні первинні документи;

-первинні документи і записи у Формі обліку про такі первинні документи.

Форма обліку, первинні документи на товари мають зберігатись у місці продажу (господарському об’єкті) до моменту вибуття останньої одиниці товару, відображеної в таких первинних документах.

Далі такі документи щомісячно групуються в хронологічному порядку їх відображення у Формі обліку та/або підшиваються для подальшого зберігання разом із Формою обліку, в якій відображено інформацію про такі документи.

Під час проведення перевірки Форма обліку та первинні документи, які підтверджують облік та походження товарів, надаються посадовій особі контролюючого органу на її вимогу. Якщо оригінали первинних документів відсутні у місці продажу, посадовій особі контролюючого органу можуть бути надані копії, з подальшим пред’явленням їх оригіналів до закінчення перевірки (за потреби).

До СГ, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, та/або не надали під час проведення перевірки документи, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті), відповідно до ст.20 Закону №265/95, за рішенням контролюючих органів, застосовується фінансова санкція у розмірі  100% вартості товарів, які не обліковані у встановленому порядку, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також адміністративна відповідальність, передбачена ст. 155 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що вимоги Порядку №496 не поширюються на ФОП, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ (крім тих, які здійснюють діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

Заповнення Повідомлення щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО) за ф. J/F 1391802 для електронної печатки ПРРО

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що при заповненні Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО) за формою J/F1391802 для електронної печатки програмного реєстратора розрахункових операцій вказуються:

у колонці 1 – назва суб’єкта господарювання;

у колонці 2 – податковий номер суб’єкта господарювання;

 у колонці 3 – ідентифікатор ключа суб’єкта з печатки суб’єкта господарювання;

у колонці 4 – роль (касир/старший касир).

 Документи, які подаються для отримання ліцензії на виробництво пального

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що ліцензії на право виробництва пального видаються та анулюються Державною податковою службою України. Ліцензія видається за поданою суб’єктом господарювання нарочно, поштою або в електронному вигляді до ДПС заявою суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), до якої додаються:

– копії засновницьких документів;

– документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію;

 – документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт для виробництва пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

– акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці виробництва пального, необхідних для виробництва та зберігання пального;

– документ, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення показників якості пального, виданий уповноваженим органом, та договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії);

– дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

– технологічну документацію (стандарти, регламенти, технологічні інструкції), що стосується виробництва та зберігання пального;

– технічні умови щодо виробництва пального заданої якості, які повинні відповідати вимогам технічних регламентів та національним стандартам з якості пального.

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право виробництва пального.

Як оподатковується ПДФО дохід, отриманий ФО від продажу товару, відмінного від рухомого та нерухомого майна іншій ФО

 Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що продаж (реалізація) товарів – це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є загальний оподатковуваний дохід – це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору та інші доходи.

Ставка податку становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (крім випадків, визначених у пп. 167.2 – 167.5 ст. 167 ПКУ) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Платники податку зобов’язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі якщо такий платник податку зобов’язаний відповідно до розд. IV ПКУ подавати декларацію або має право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку.

Отже, враховуючи вищевикладене, якщо фізична особа, яка здійснює продаж (реалізацію) товару, відмінного від рухомого та нерухомого майна, іншій фізичній особі, то дохід, отриманий від такої діяльності, включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку та підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ  – 18 %.

З моменту взяття на облік в контролюючому органі платник податків перебуває на загальній системі оподаткування

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що всі платники податків підлягають взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах.

Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, у тому числі юридичних осіб – нерезидентів, які відкривають рахунки у банках України, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того чи іншого податку та збору.

Взяття на облік платників податків контролюючими органами здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються контролюючими органами. Обмін відомостями (запитами) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та інформаційними системами Центрального контролюючого органу (п. 3.1 розд. ІІІ Порядку № 1588).

З моменту взяття на облік згідно з Порядком № 1588 платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства (п. 3.10 розд. ІІІ Порядку № 1588).

Резиденти Дія Сіті та спеціалісти резидента Дія Сіті – хто вони?

 Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що резидентом Дія Сіті є юридична особа, яка відповідно Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 №1667 набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі.

Резидентом Дія Сіті може бути платник податку, який відповідає всім таким вимогам:

1)  здійснює один з видів діяльності (комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням, видання комп’ютерних ігор та інших програм, надання програмних продуктів у режимі «онлайн», освітня діяльність у галузі ІТ, кібербезпека тощо);

2)  розмір місячної винагороди спеціалістам не менше 1200 євро;

3)  кількість гіг-спеціалістів не менше 9;

4)  сума кваліфікованого доходу юридичної особи за перші 3 місяці не менше 90 відсотків.

Контролюючі органи надають Мінцифри інформацію, необхідну для визначення відповідності юридичної особи вимогам, передбаченим Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», щодо:

– розміру заробітної плати;

– середньооблікової кількості працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи;

– суми податкового боргу;

– щодо включення юридичної особи до реєстру неприбуткових підприємств, установ, організацій.

За визначенням  поняття «резидент Дія Сіті», наведеному в Податковому кодексі України, резидент Дія Сіті – це платник податку, що сплачує податок на прибуток підприємств на особливих умовах, – резидент Дія Сіті, який у порядку, передбаченому пунктом 141.10 статті 141 ПКУ, обрав або перейшов на відповідний режим оподаткування. Резиденти Дія Сіті, які не обрали (не перейшли) на відповідний режим оподаткування, сплачують податок на прибуток підприємств на загальних підставах та вважаються резидентами Дія Сіті, що не є платниками податку на особливих умовах – п.п.14.1.282 п.14.1. ст.14.

Обрання або перехід на застосування спеціального режиму оподаткування резидентів Дія Сіті здійснюється згідно поданої ними заяви, яка подається юридичною особою за своєю податковою адресою засобами електронного зв’язку в електронній формі (у тому числі до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті у порядку, встановленому Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні») з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може прийняти рішення про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах шляхом подання відповідної заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий резидент Дія Сіті вважається платником податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому до контролюючого органу подана відповідна заява. Резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може здійснити перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах один раз протягом календарного року.

Спеціалістами резидента Дія Сіті вважаються гіг-спеціалісти, що виконують роботу (надають послуги) на замовлення та на користь (в інтересах) резидента Дія Сіті на підставі гіг-контракту, укладеного в порядку, передбаченому Законом України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”, та/або особи, які перебувають із резидентом Дія Сіті у трудових відносинах.

Як здійснюються розрахунки на АЗС у разі виходу з ладу спеціалізованого РРО для АЗС або відключення електроенергії?

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що на період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії . розрахункові операції здійснюються з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

Після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової книжки, а також відповідно до контрольної стрічки (у випадку обнулення оперативної пам’яті) – за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною ставкою податку на додану вартість, акцизного податку або іншого податку (збору), після чого слід виконати Z-звіт.

Відповідно до п 4 Технічних вимог до спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів для автозаправних станцій, затверджених Протокольним рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом від 27.06.2002 №13 (далі – Вимоги) до складу спеціалізованого електронного контрольно-касового апарату (далі – ЕККА) для автозаправних станцій (далі – АЗС) повинні входити такі функціональні блоки як, зокрема, програмно-технічні засоби управління паливно-роздавальними колонками (далі – ПРК) та фіскальний блок.

Фіскальний блок, механізм друкування чеків, контрольної стрічки та звітів, а також програмно-технічні засоби управління електронними ПРК повинні розміщуватися в єдиному корпусі.

Пунктом 21 Вимог передбачено, що відпускання пального повинно блокуватися:

-у всіма ПРК – у разі від’єднання механізму друкування чеків, контрольної стрічки та звітів або відсутності електроживлення ЕККА;

– окремим роздавальним краном ПРК – у разі відсутності зв’язку ЕККА з ПРК, при нероздрукуванні чека за останнім замовленням на відпускання пального через цю ПРК, а також у разі ненадходження до оперативної пам’яті фіскального блока інформації про обсяг відпущеного пального або її надходження із дискретністю, що перевищує 1 літр.

Отже, норми Вимог передбачають керування відпусканням пального з ПРК одним спеціалізованим ЕККА для АЗС.

У разі виходу з ладу спеціалізованого РРО для АЗС, проведення розрахункових операцій може здійснюватися лише з використанням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

При цьому, у разі відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється.

ГУ ДПС у Київській області

Читати також