Збір проєктних ідей до Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Бородянської селищної територіальної громади на період 2023-2025 роки

by hostwx

Бородянська селищна  територіальна громада розробляє План заходів із реалізації Стратегії розвитку Бородянської селищної територіальної громади на період 2023 – 2025 роки (далі – План до Стратегії).

Найважливішим етапом розробки Плану до Стратегії є пропозиції з боку представників громади (юридичних та фізичних осіб) щодо ідей проєктів, які дозволять сформувати операційну частину Плану до стратегії. Ідеї проєктів буде відібрано, проаналізовано та пріоритезовано Робочим групою з розробки Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Бородянської селищної територіальної громади на період 2023 – 2025 роки. За результатами цієї роботи буде визначено джерела фінансування найважливіших для громади проєктів.

Запрошуємо усіх зацікавлених у розвитку Бородянської селищної територіальної громади, представників місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропонувати ідею (ї) проєкту (ів), які дозволять реалізувати завдання Плану до Стратегії.

Ідеї проєктів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

  1. Проєктні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди. Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.
  2. Термін реалізацїї проєкту – не більше як 3 роки (2023 – 2025).
  3. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проєкту.
  4. Проєктна ідея має бути представлена у формі, що додається (Додаток 2).
  5. Проєктна ідея має стосуватися однієї з операційних цілей Стратегії розвитку Бородянської селищної територіальної громади (Ознайомтеся з переліком цілей Стратегії у додатку 1 до цього оголошення).
  6. Проєктна ідея має бути надіслана на пізніше 01 грудня 2022 року.

Заповнені форми просимо надсилати на e-mail:  [email protected]  з поміткою «До Стратегії».

Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся, будь ласка, до Шарикової Анни, завідувачки сектором місцевого розвитку Бородянської селищної ради, або Шульгач Юлії, головної спеціалістки сектору місцевого розвитку Бородянської селищної ради, тел.:  (073) 158-31-48;   (068) 528-58-04.

Додаток 1

№ п/п Стратегічні цілі Операційні цілі  
 

1

 

Висока якість агровиробничої інфраструктури

1.1. Забезпечення сталого розвитку громади
1.2. Створення і функціонування кластеру переробної  промисловості
1.3. Створення умов для пріорітетного розвитку малого та середнього підприємництва
1.4. Удосконалення логістичної мережі

 

 

2

 

Забезпечення високого рівня життя населення

 

 

 

 

2.1. Створення умов для комфортного та безпечного життя людей
2.2. Розвиток медичної галузі та підтримання здорового способу життя
2.3. Забезпечення високого рiвня якості освіти та розширення умов вiльного доступу до освітніх послуг
2.4. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва
2.5. Забезпечення організації дозвілля і відпочинку
 

3

 

Промоція Бородянської ТГ через збереження та підтримку культурно-історичної спадщини

3.1. Формування культурного коду громади
3.2. Створення центрів місцевого розвитку на базі сільських закладів культури
3.3. Створення туристичного кластеру

Додаток 2

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЙ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ

до Плану заходів з реалізації у 2023 – 2025 роках

Стратегії розвитку Бородянської селищної територіальної громади

на період до 2025 року

1 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково)  
  Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  
  Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково)

 

 
1 Назва проєкту регіонального розвитку

(далі – проєкт)

 
2 Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її реалізації (розроблення проєкту)  
3 Номер і назва завдання стратегії розвитку громади, якому відповідає проєкт  
4 Мета та завдання проєкту  
5 Територія, на яку проєкт матиме вплив  
6 Цільові групи проєкту  
7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт  
8 Очікувані результати від реалізації проєкту  
9 Основні заходи проєкту  
10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  
11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту,

тис. грн. всього

2023 рік

 

2024 рік

 

2025 рік

 

Усього:

 

  у тому числі:        
11.1 державний бюджет        
11.2 обласний бюджет        
11.3 бюджет громади        
11.4 власні кошти        
11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-партнерів, ресурси міжнародних фінансових організацій, інші джерела, не заборонені законодавством)

 

       
12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту  
13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  

 

 

 

 

Читати також