Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земельної ділянки площею 1,1000 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що розташована за адресою: вул. Привокзальна, 1/1, смт. Бородянка, Бородянського району Київської області з метою будівництва газонаповнювальної станції.

by hostwx

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту детального плану території земельної ділянки площею 1,1000 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що розташована за адресою: вул. Привокзальна, 1/1, смт. Бородянка, Бородянського району Київської області з метою будівництва газонаповнювальної станції.

 1. Замовник CEO та виконавець

Замовником проекту є Бородянська селищна рада Бородянського району Київської області (07801, смт. Бородянка, вул. Центральна, 230).

Виконавець – ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну».

 1. Вид та основні цілі документа державного планування:

Детальний план території земельної ділянки площею 1,1000 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що розташована за адресою: вул. Привокзальна, 1/1, смт. Бородянка, Бородянського району розробляється з метою:

– визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації земельної ділянки;

– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно гігієнічними нормами;

– визначення містобудівних умов та обмежень;

– забезпечення комплексності забудови території;

– організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;

– охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення;

– використання підземного простору тощо.

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів). Об’єкт цього дослідження (територія проектування) розташований по вул. Привокзальна, 1/1 смт. Бородянка Бородянського району Київської області.

Цільове призначення ділянки – 11.02 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Ймовірні наслідки від господарської діяльності:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування ДПТ, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, біорізноманіття, землі, кліматичні фактори, у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО ДПТ, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

 • щодо охорони атмосферного повітря;
 • охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;
 • заходи щодо пожежної безпеки;
 • відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

 • здійснення єдиної комплексної системи інженерної підготовки та захисту території;
 • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч. озеленення;
 • забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.
 • Витримані протипожежні відстані при розміщенні об’єктів будівництва та елементів вуличної мережі.
 • На території забороняється розведення вогнищ, спалювання побутових відходів та трави.
 • Захисні заходи цивільної оборони.
 • Під час небезпеки евакуація мешканців планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС Київської області.
 • Компенсаційні заходи.
 • На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.
 • Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 • Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки площею 1,1000 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що розташована за адресою: вул. Привокзальна, 1/1, смт. Бородянка, Бородянського району Київської області подаються до Бородянської селищної ради за адресою: 07801, смт. Бородянка, вул. Центральна, 230, електронна пошта: [email protected].

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 діб з дня отримання та оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земельної ділянки площею 1,1000 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що розташована за адресою: вул. Привокзальна, 1/1, смт. Бородянка, Бородянського району Київської області (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Читати також