УВАГА! Конкурс по відбору суб”єктів оціночної діяльності

by hostwx

  ОГОЛОШЕННЯ   

 

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної грошової оцінки  земельної ділянки на території  Бородянської селищної ради з метою продажу земельної ділянки площею 0,1000 га по  вулиці  Паркова,  1-б в смт. Бородянка, для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі,  проводить конкурс серед суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки.

Дата проведення конкурсу –  12  листопада 2016 року о 16-00 годині в приміщенні Бородянської селищної ради  за адресою: смт. Бородянка, вул. Центральна, 230 (актовий  зал), у приміщенні селищної ради за адресою : смт. Бородянка, вул.  Центральна, 230

Заяву з конкурсною документацією слід подавати до виконавчого  органу   Бородянської селищної ради за адресою: 07801, Київська область, смт. Бородянка,  вул.  Центральна, 230. Телефон для довідок: 5-29-31, телефон/факс 5-12-41.

Кінцевий термін подання заяв та документів учасниками конкурсу – не пізніше ніж за  чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.

Основні характеристики земельної ділянки, що підлягає експертній грошовій оцінці:

Назва об’єкта: забудована земельна ділянка  площею 0,1000 га.

Земельна ділянка, розташована за адресою: смт.  Бородянка,  вулиця  Паркова,  1-б, Бородянський район,  Київська область;

Категорія земель – землі  громадської забудови.

Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі;

Функціональне використання  – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки  485406,57 гривень.

Мета проведення експертної грошової оцінки: визначення ринкової вартості

земельної ділянки з метою передачі у приватну власність шляхом продажу. 

 Термін виконання робіт – 15 робочих днів

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до селищної ради  на розгляд Комісії, на кожний об’єкт окремо, такі документи:

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відповідної

кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності у проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки, зокрема подібної земельної ділянки; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки земельної ділянки та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні подібної оцінки; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки та напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу необхідно подати до  Бородянської селищної ради конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів. Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).
До підтверджуючих документів віднесено:

– заява на участь у конкурсі;

– копія установчого документа претендента;

-копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– нотаріально посвідчену копію ліцензії на проведення землеоціночних робіт;
– копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

– копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

– письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх  особистими   підписами;
– інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи з незалежної оцінки оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з незалежної оцінки експертної грошової оцінки земельної ділянки, у тому числі подібної оцінки).

Згідно формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки  в  ІІ півріччі 2018 року  –   земельних ділянок  становить 2,75 тис. грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

На конверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності (із зазначенням назви об’єкту)».

 

 

                                                                                                 Конкурсна комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Конкурсну пропозицію, запечатану в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях).
  • Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із  інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)  оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової  оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну  грошову оцінку земельної ділянки) в довільній формі;
  • заяву на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
  • інформація про претендента;
  • копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);
  • наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»;
  • Підтвердні документи.

 

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити  назву об’єкта оцінки, щодо якого буде  проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та  найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

 

– заяву на участь у конкурсі  з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;

– копію установчого документа претендента (для юридичних осіб), завірена належним чином;

–  копію паспорта (для претендента – фізичної особи), завірена належним чином;

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для претендента – фізичної особи), завірена належним чином;

– нотаріально завірені копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок;

– нотаріально завірена копію Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до Закону України “Про оцінку земель”;

– нотаріально завірену копію ліцензії на виконання землеоцінюючих робіт, отриманої відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

– нотаріально завірену копію витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

– інформацію претендента (документ, який містить відомості про досвід роботи, кваліфікацію, особистий досвід роботи оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які працюють у його штатному складі).

Конкурсна пропозиція подається претендентом в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, що відповідно до формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів  оцінки в ІІ півріччі 2018 року складає 2,75 тис. грн., а також строк виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу.

Заяву з конкурсною документацією  слід подавати  до виконавчого органу Бородянської селищної ради за адресою: 07801, Київська область, смт. Бородянка, вул.  Центральна, 230, Телефон для довідок: 5-29-31,     телефон/факс   5-12-41.

Кінцевий термін подання заяв та документів учасників конкурсу – не пізніше ніж за  чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу.

 

Читати також