ДО ВІДОМУ ГРОМАДЯН!

by hostwx

Відповідно до Порядку роботи з повідомленнями про порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції» у виконавчому апараті
Бородянської селищної ради, затвердженого розпорядженням селищного
голови від 25.09.2017, Законів України «Про запобігання корупції», «Про
місцеве самоврядування в Україні», Типового положення про уповноважений
підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року No706,
Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про
корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного
агентства з питань запобігання корупції No286 від 06.07.2017, рішення
Національного агентства з питань запобігання корупції No317 від 13.07.2017
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та
виявлення корупції, з метою забезпечення довіри викривачів Бородянська
селищна рада оприлюднює наступну інформацію:
хто може надати Повідомлення:

Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач),
– особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є
достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України «Про
запобігання корупції» іншою особою.
Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції» може бути без зазначення авторства (анонімне).
Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про
запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація
стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути
перевірені.

коли і яким чином може бути надане Повідомлення:

Повідомлення може бути як письмовим, так і усним.

Письмове повідомлення може надійти:
– Поштою за адресою: 07801, Київська область, смт Бородянка,
вул. Центральна, 230, Бородянська селищна рада;
від викривача особисто до працівника, який реєструє документацію, що
надходить до виконавчого апарату селищної ради (діловода) за адресою:
07801, Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 230, Бородянська
селищна рада;

під час особистого прийому громадян уповноваженою особою з
питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті
Бородянської селищної ради:
Графік прийому уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення
корупції у виконавчому апараті Бородянської селищної ради:
щосереди, щоп’ятниці з 08.00 до 13.00.

засобами електронного зв’язку на електронну пошту Бородянської
селищної ради: [email protected]

Усне Повідомлення може надійти на телефонний номер в робочі дні та
години уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у
виконавчому апараті Бородянської селищної ради.
За уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у
виконавчому апараті Бородянської селищної ради закріплений наступний
телефонний номер:

5-22-33

Робочі дні та години:
Понеділок-четвер з 08.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 13.45)
П’ятниця з 08.00 до 15.45 (обідня перерва з 13.00 до 13.45)

щодо чого може бути надане Повідомлення та правові підстави надання Повідомлення:

Перелік встановлених Законом України «Про запобігання корупції»
вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов’язаним
з корупцією, наведений у додатку 1 Методичних рекомендацій щодо
організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами,
затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції No286 від 06.07.2017.

Для визначення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії
корупції, якого необхідно повідомити про вчинення корупційного
правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, пропонуємо
керуватися додатком 2 Методичних рекомендацій щодо організації роботи із
повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції No286 від
06.07.2017.

Так, у додатку 2 наведено перелік корупційних правопорушень та
правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено
кримінальну та, відповідно, адміністративну відповідальність, визначено
підслідність кримінальних правопорушень, а також які посадові особи мають
право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо
організації роботи із повідомленнями
про корупцію, внесеними викривачами
Перелік встановлених Законом України “Про запобігання корупції”
вимог, заборон та обмежень:
1. Вимоги щодо прийняття антикорупційної програми (стаття 19).
2. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого
становища (стаття 22).
3. Обмеження щодо одержання подарунків (статті 23, 24).
4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
(стаття 25).
5. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням
функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).
6. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).
7. Вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
(статті 28-36).
8. Вимоги до поведінки осіб, додержання вимог закону та етичних норм
поведінки (статті 37, 38).
9. Вимоги щодо пріоритету інтересів (стаття 39).
10. Вимоги щодо політичної нейтральності (стаття 40).
11. Вимоги щодо неупередженості (стаття 41).
12. Вимоги щодо компетентності і ефективності (стаття 42).
13. Вимоги щодо нерозголошення інформації (стаття 43).
14. Вимоги щодо утримання від виконання незаконних рішень чи доручень
(стаття 44).
15. Вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
16. Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю
(стаття 52).
17. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади
та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
18. Вимоги щодо проведення спеціальної перевірки (стаття 56).
19. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60).
20. Вимоги щодо запобігання корупції у діяльності юридичної особи
(стаття 61).
21. Вимоги щодо обов’язкового затвердження антикорупційної програми
юридичної особи (стаття 62)

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо
організації роботи із повідомленнями
про корупцію, внесеними викривачами

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну
відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень.
Перелік корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено
кримінальну відповідальність. Відповідно до примітки до статті 45
Кримінального кодексу України корупційними злочинами, у випадку їх
вчинення шляхом зловживання службовим становищем, згідно з цим
Кодексом вважаються злочини, передбачені:
статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем);
статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї,
бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим
становищем);
статтею 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем);
статтею 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем);
статтею 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання,
призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання
службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);
статтею 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів);
статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів
,печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим
становищем або їх пошкодження);
статтею 410 (викрадення, привласнення, вимагання
військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових
речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого
військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або
зловживання службовим становищем).

Згідно з приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України також
корупційними злочинами, відповідно до цього Кодексу, вважаються злочини,
передбачені:
статтею 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення
видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених
бюджетних призначень або з їх перевищенням);
статтею 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації);
статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем);
статтею 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми);
статтею 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають
публічні послуги);
статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою);
статтею 368-2 (незаконне збагачення);
статтею 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової форми);
статтею 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги);
статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди
службовій особі);
статтею 369-2 (зловживання впливом).
Згідно з статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України
встановлена така підслідність щодо досудового розслідування корупційних
кримінальних правопорушень:
Національна поліція України – щодо злочинів, передбачених статтями
262, 308, 312, 313, 320, 357, 364-1, 365-2, 368-3, 368-4 Кримінального кодексу
України.
Національне антикорупційне бюро України – щодо злочинів,
передбачених статтями 191, 210, 354 (стосовно працівників юридичних осіб
публічного права), 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу
України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:
1) злочин вчинено:
Президентом України, повноваження якого припинено, народним
депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів
України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного
комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення
України, Головою Фонду державного майна України, його першим
заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, Головою
Національного банку України, його першим заступником та заступником,
членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної

безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником,
Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці
Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником
Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра
України;
державним службовцем, посада якого належить до категорії “А”;
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної
ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого
самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
суддею, суддею Конституційного Суду України, присяжним (під час
виконання ним обов’язків у суді), Головою, заступником Голови, членом,
інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом,
інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; прокурорами
органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті
15 Закону України “Про прокуратуру”;
особою вищого начальницького складу державної кримінально-
виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу
Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно
спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і
вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій
присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи
III рангу і вище; військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних
Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби
України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії
України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів
України; керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі
якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше
разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено
службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового
формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у
статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності
перевищує 50 відсотків);
3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2
Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у
частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1
частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.
Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією за вчинення яких
передбачено адміністративну відповідальність.
Відповідно до глави 13-А “Адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією” Кодексу України про адміністративні правопорушення
адміністративна відповідальність передбачена за:
порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами

діяльності (стаття 172-4);
порушення встановлених законом обмежень щодо одержання
подарунків (стаття 172-5);
порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6);
порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів(стаття 172-7);
незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з
виконанням службових повноважень (стаття 172-8);
невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9).
Згідно зі статтею 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення у справах про адміністративні правопорушення, що
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 – 221 цього Кодексу,
протоколи про правопорушення, передбачені статтями 172-4 – 172-9 ,
мають право складати уповноважені на те посадові особи Національної поліції
України та Національного агентства з питань запобігання корупції.
Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких
може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності(не є виключним)
1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого
становища (стаття 22 Закону).
2. Обмеження щодо одержання подарунка (стаття 23 Закону).
3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності (стаття 25 Закону).
4. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням
функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26 Закону).
5. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27 Закону).
6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28 Закону).
результати, яких можна очікувати від розгляду Повідомлення:
Посадові і службові особи Бородянської селищної ради у разі
виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи
одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівником
Бородянської селищної ради зобов’язані у межах своїх повноважень ужити
заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово
повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері
протидії корупції.
У разі підтвердження викладеної у Повідомленні інформації про
порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» Бородянський
селищний голова вживає заходів щодо припинення виявленого порушення,
усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної
відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або
адміністративного правопорушення також інформує спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

інформація про терміни розгляду Повідомлення:

Термін розгляду Повідомлення (анонімного або неанонімного) не може
перевищувати п’ятнадцять календарних днів з дня отримання (надходження)
та реєстрації у виконавчому апараті Бородянської селищної ради.
Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в
Повідомленні, неможливо, Бородянський селищний голова або особа, що
виконує його обов’язки, продовжують термін розгляду Повідомлення до
тридцяти днів від дня його отримання.

перелік гарантованих прав на захист, включаючи

конфіденційність та анонімність:

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції,
перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу,
здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії
корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про
порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»,
правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові,
організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних
посягань заходи, передбачені Законом України “Про забезпечення безпеки
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”.
Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до
звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку
керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення,
атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду,
скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку
з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.
Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою,
крім випадків, встановлених законом.
Посадовим особам Бородянської селищної ради, залученим до процесу
роботи з Повідомленнями, забороняється розголошувати або
використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься
у Повідомленні, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з прийняттям
та розглядом Повідомлення, крім випадків, встановлених Законом України
«Про запобігання корупції».
Посадові особи, залучені до процесу роботи із Повідомленнями,
можуть проводити наради, щоб забезпечити постійний аналіз та подальше
вдосконалення розгляду Повідомлень.
Посадові особи Бородянської селищної ради, залучені до процесу
роботи з Повідомленнями, відповідно до Кодексу законів про працю
України, законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”,
«Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про
звернення громадян» несуть персональну відповідальність за
недостовірність чи перекручування даних, які стали їм відомі в процесі

роботи з Повідомленнями, розголошення у будь-який спосіб персональних
даних інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових
обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення
норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування.
В разі неналежного виконання своїх обов’язків посадові особи
Бородянської селищної ради, залучені до процесу роботи з Повідомленнями,
несуть дисциплінарну відповідальність згідно з Законом України «Про
службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю
України.
спосіб отримання інформації стосовно прийнятого рішення щодо
розгляду Повідомлення, процедура його оскарження:
Про результати перевірки Повідомлення уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Бородянської
селищної ради інформує Бородянського селищного голову або особу, що
виконує його обов’язки, доповідною запискою.
Персональну відповідальність за розгляд Повідомлень, інформування
викривачів про прийняте рішення несе уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Бородянської
селищної ради.
У випадках незгоди викривачів з результатами прийнятих рішень за
наслідками розгляду Повідомлень, вони можуть оскаржувати їх у
встановленому законодавством порядку.

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, до

яких може звернутися громадянин:

Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є:
органи прокуратури, органи Національної поліції, Національне
антикорупційне бюро України (НАБУ), Національне агентство з питань
запобігання корупції (НАЗК).

попередження про відповідальність
за Повідомлення завідомо неправдивих відомостей:

Особа, яка повідомляє Бородянську селищну раду про порушення
вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками
Бородянської селищної ради повинна усвідомлювати всю адміністративну
та кримінальну відповідальність за подання завідомо неправдивих
відомостей.

контактна інформація про уповноважену особу з питань
запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті

Бородянської селищної ради:

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у
виконавчому апараті Бородянської селищної ради
Блащук Олена Вікторівна

Графік прийому уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення
корупції у виконавчому апараті Бородянської селищної ради:
щосереди, щоп’ятниці з 08.00 до 13.00.

Робочі дні та години:

Понеділок-четвер з 08.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 13.45)
П’ятниця з 08.00 до 15.45 (обідня перерва з 13.00 до 13.45)
контактний телефонний номер: 5-22-33

Читати також