Конкурс на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вулиці Велика, 4

by hostwx

оценка-стоимости-земли-Львов

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної грошової оцінки  земельної ділянки на території  Бородянської селищної ради з метою продажу земельної ділянки площею 0,0049 га по  вулиці Велика (раніше Комсомольська), 4, нежитлове приміщення, торгівельно-офісне приміщення, 3 в смт. Бородянка, проводить конкурс серед суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної  грошової оцінки земельної  ділянки.

Дата проведення конкурсу –  11 листопада 2016 року  о 16.00  годині, у приміщенні селищної ради за адресою: смт. Бородянка, вул. Центральна , 230 (актовий зал)

Заяву з конкурсною документацією слід подавати до виконавчого  органу   Бородянської селищної ради за адресою: 07800, Київська область, смт. Бородянка,  вул.  Центральна, 230. Телефон для довідок: 5-29-31, телефон/факс 5-12-41.

         Кінцевий термін подання заяв та документів учасниками конкурсу – не пізніше ніж за три  робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.

         Основні характеристики земельної ділянки, що підлягає експертній грошовій оцінці:

  1. Назва об’єкта: забудована земельна ділянка площею 0,0049 га, розташована за адресою: смт. Бородянка,  вулиця Велика Велика (раніше Комсомольська), 4, нежитлове приміщення, торгівельно-офісне приміщення, №  3 в смт. Бородянка;

Категорія  земель –   землі  житлової і громадської забудови.

Цільове призначення земельної ділянки: для   будівництва та обслуговування інших будівель  громадської забудови.

Функціональне використання  –  для   будівництва та обслуговування інших будівель  громадської забудови.

 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки   7427,52  грн.  

Мета проведення експертної грошової оцінки: визначення ринкової вартості

земельної ділянки з метою передачі у приватну власність шляхом продажу. 

 Термін виконання робіт – 15 робочих днів

         Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до селищної ради  на розгляд Комісії, на кожний об’єкт окремо, такі документи:

– заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;

– копію установчого документа претендента (для юридичних осіб), завірена належним чином;

–  копію паспорта (для претендента – фізичної особи), завірена належним чином;

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для претендента – фізичної особи), завірена належним чином;

– наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу;

– наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

– наявність у претендента спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки об’єктів, що містять інформацію, яка належить до державної таємниці (за потреби);

– перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

–  перелік оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно-правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

– наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності;

– кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (до уваги беруться договори, укладені з органом приватизації, який проводить відповідний конкурсний відбір);

– наявність зауважень з боку органу приватизації до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками їх рецензування;

– наявність зауважень до звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, інформацією про які володіє орган приватизації, за підсумками їх рецензування (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України «Про оцінку земель».

До інформаційної довідки може включатись інформація стосовно рішень Екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах, а також результати моніторингу якості звітів про оцінку майна, проведеного органами приватизації.

Конкурсна пропозиція подається претендентом в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу.

         Заяву з конкурсною документацією  слід подавати  до виконавчого органу Бородянської селищної ради за адресою: 07800, Київська область, смт. Бородянка, вул. Центральна, 230, Телефон для довідок: 5-29-31,     телефон/факс   5-12-41.

         Кінцевий термін подання заяв та документів учасників конкурсу – не пізніше ніж за три робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу.           

Читати також