Оголошення про конкурс оцінювачів

by hostwx

ОГОЛОШЕННЯ

        Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної грошової оцінки  земельної ділянки на території Бородянської селищної ради з метою продажу земельної ділянки площею 1,0174  га по вулиці Вокзальна, 21, смт Бородянка Бородянського району Київської області для будівництва та обслуговування будівель торгівлі проводить конкурс серед суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки.

         Дата проведення конкурсу –  17  березня 2020 року о 15-30 годині в приміщенні Бородянської селищної ради  за адресою: смт Бородянка, вул. Центральна, 230 (актовий зал).

Заяву з конкурсною документацією слід подавати особисто до виконавчого  органу Бородянської селищної ради за адресою: 07801, Київська область, смт  Бородянка,  вул. Центральна, 230. Телефон для довідок: 5-29-31, телефон/факс 5-12-41.

  Кінцевий термін подання заяв та документів учасниками конкурсу – не пізніше ніж за  чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.

  Основні характеристики земельної ділянки, що підлягає експертній грошовій оцінці:

Назва об’єкта: забудована земельна ділянка  площею 1,0174 га.  

Земельна ділянка, розташована за адресою: вулиця Вокзальна,    21, в смт Бородянка Бородянського району Київської області.

Категорія земель – землі громадської забудови.

Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування   будівель торгівлі.

Функціональне використання  – для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки  3383749,51   гривень.  

Мета проведення експертної грошової оцінки: визначення ринкової вартості

земельної ділянки з метою передачі у приватну власність шляхом продажу. 

 Термін виконання робіт – 15 робочих днів.

             Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відповідної

кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності у проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки, зокрема подібної земельної ділянки; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки земельної ділянки та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні подібної оцінки; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.

         До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки та напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до селищної ради  на розгляд Комісії, на кожний об’єкт окремо, такі документи:
        – конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів. Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).
        

До підтверджуючих документів віднесено:

– заява на участь у конкурсі;

– копія установчого документа претендента;

-копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– нотаріально посвідчену копію ліцензії на проведення землеоціночних робіт;
– копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

– копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

– письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх  особистими підписами;
– інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи з незалежної оцінки оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з незалежної оцінки експертної грошової оцінки земельної ділянки, у тому числі подібної оцінки).

      Згідно формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки  в ІІ півріччі 2018 року – земельних ділянок – становить 2,75 тис. грн.
      Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності (із зазначенням назви об’єкту)».

     Конкурсна пропозиція подається претендентом в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу.

                                                                                 Конкурсна комісія  

Читати також