КП БСР «Бородянкатеплопостачання» повідомляє про намір встановлення  економічно обґрунтованих тарифів  на теплову енергію

by hostwx

КП БСР «Бородянкатеплопостачання» 

повідомляє  про намір встановлення економічно обґрунтованих тарифів  на теплову енергію.

            КПБСР «Бородянкатеплопостачання» повідомляє  про намір встановлення економічно обґрунтованих тарифів  на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії.

            Тарифи для суб’єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії розраховані згідно з частинами 4 та 5 статті 20 ЗУ «Про теплопостачання» та Порядку КМУ № 869 від 01.06.2011р.

– тариф на виробництво теплової енергії  розрахований відповідно частини 5 ст.20  ЗУ  «Про теплопостачання»  із використанням середньозважених тарифів  розрахованих агентством Держенергоефективності, тобто як різниця між тарифом на теплову енергію, встановленим на рівні 90% і  середньозваженими тарифами на транспортування  та постачання теплової енергії :

№ п/п Найменування показників Один. вим.

 

населення

 

Бюджетна сфера та інші
1 Середньозважений тариф на  теплову енергію вироблену з використанням природного газу  встановленого   державним агенством  Держенергоефективності,   без ПДВ грн/Гкал 1471,17 1882,69
2 Середньозважений тариф на транспортування  теплової енергі, встановленого   державним агенством  Держенергоефективності, без ПДВ грн/Гкал 265,51 272,1
3 Середньозважений тариф на постачання   теплової енергії встановленого   державним агенством  Держенергоефективності, без ПДВ грн/Гкал 14,87 23,07
4 Тариф на теплову енергію з використанням  алтернативних джерел енергії на рівні 90%,     ( п. 1 ч х90%   ) ,  без ПДВ  в тому числі: грн/Гкал 1 324,05 1 694,42
5 Тариф на виробництво теплової енрегії  з використанняи АДЕ ( п.4 – п.2 – п.3),  розрахованого  відповідно частини 5 статті 20 ЗУ “Про теплопостачання”,  без ПДВ грн/Гкал 1043,67 1399,25
  • тарифи на транспортування та постачання теплової енергії розраховані  відповідно до Постанови КМУ  № 869 від 01.06.2011  « Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» , а саме:

        середньозважений тариф транспортування теплової енергії включає  витрати на електроенергію  для технологічних потреб транспортування теплової енергії, витрат на холодну воду для технологічних потреб транспортування теплової енергії, витрати на покриття втрат теплової енергії  в теплових мережах, амортизаційні витрати, інші прямі витати ( паливно-мастильні, поточний ремонт, витрати на охорону праці, малоцінні швидкозношувальні матеріали), частину  загальновиробничих та адміністративних витрат і становить  369, 49 грн /Гкал  , без ПДВ;

        середньозважений тариф на постачання теплової енергії включає   витрати на збут теплової енергії і становить  50,30 грн/Гкал без ПДВ.

      Тарифи на теплову енергію для споживача визначається, як сума тарифів  на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а саме:

№ п/п Найменування показників  

Один. вим.

 

населення

 

Бюджетна сфера та інші
1 Тариф на виробництво теплової енрегії  з використанняи АДЕ ,  розрахованого  відповідно частини 5 статті 20 ЗУ “Про теплопостачання”,  без ПДВ грн/Гкал 1043,67 1399,25
2 Тариф на транспортування теплової енергії,   розрахованого по Постанові КМУ №869 від 01.06.2011р., без ПДВ грн/Гкал 369,49 369,49
3 Тариф на постачання  теплової енергії,   розрахованого по Постанові КМУ №869 від 01.06.2011р., без ПДВ грн/Гкал 50,30 50,30
4 Тариф  на теплову енергію, іі виробництво, транспортування, постачання,  без ПДВ грн/Гкал 1463,46 1819,04
5 ПДВ 20% грн/Гкал 292,69 363,81
6 Тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання з використанням  алтернативних джерел енергіії,    з  ПДВ грн/Гкал 1756,16 2182,85

     Письмові зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  приймаються  за адресою: смт Бородянка, вул.Вокзальна,1а,  КПБСР “Бородянкатеплопостачання”  протягом 7 календарних днів з  дня  оприлюднення  інформації    на офіційному веб-сайті Бородянської  селищної ради.

Читати також