ГУ ДПС у Київській області повідомляє

by hostwx

За січень 2022 року надходження до Зведеного бюджету зросли на чверть

У січні поточного року платники Київщини спрямували до Зведеного бюджету 3,1 млрд грн податкових зборів і платежів, збільшивши минулорічний показник на 25% або 0,6 млрд грн додаткових для скарбниці коштів.

До Державного бюджету за перший місяць 2022 року платники податків сплатили 1,5 млрд грн. Порівняно з січнем 2021 року сума надходжень зросла на 16%, що у грошовому вираженні дорівнює 0,6 млрд грн додатково. У свою чергу, дохідна частина бюджетів територіальних громад зросла більш ніж на третину – 33% – у порівнянні з сумою, що надійшла до місцевої казни у січні 2021 року. Так, цьогоріч у січні платники столичного регіону забезпечили 1,6 млрд грн, що на 0,4 млрд грн більше аніж торік в аналогічному періоді.

Січневі надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування складають 1 млрд грн. При цьому темп приросту до відповідного показника 2021 року дорівнює 25%, а сума додаткових надходжень – 0,2 млрд грн.

Як керівник платника податків – боржника зможе дізнатись про застосування до нього тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що з метою інформування керівника платника податків-боржника про застосування щодо нього тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України передбачається ведення Реєстру керівників платників податків-боржників, який буде публічним.

Реєстр керівників платників податків-боржників – це реєстр відомостей про керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів, стосовно яких згідно з рішенням суду застосовано тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України у зв’язку з наявністю у таких юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів непогашеного податкового боргу у сумі та у строки, визначені ПКУ.

Державна податкова служба України вестиме та оприлюднюватиме такий Реєстр на своєму офіційному веб-порталі у відкритому доступі.

До Реєстру вносяться такі дані:

-назва платника податків та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або постійного представництва нерезидента;

-прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента-боржника (згідно з відомостями з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);

-дата та номер судового рішення, що набрало законної сили, яким встановлено тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;

-сума податкового боргу станом на дату прийняття судового рішення;

-сума податкового боргу станом на поточну дату;

-дата початку дії тимчасового обмеження;

-дата закінчення дії тимчасового обмеження;

-підстави для закінчення дії тимчасового обмеження.

Форма Реєстру керівників платників податків – боржників, порядок його ведення, наповнення відомостями та оприлюднення затверджується Міністерством фінансів України.

Інформація щодо застосування тимчасового обмеження до керівника платника податків – боржника буде розміщуватись в Реєстрі не пізніше наступного робочого дня з дня отримання контролюючим органом рішення суду, що набрало законної сили, яким таке тимчасове обмеження встановлюється.

У цей же строк контролюючий орган інформуватиме про запровадження тимчасового обмеження центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону – Адміністрацію Державної прикордонної служби України, у порядку обміну інформацією, затвердженому Міністерством фінансів України та Міністерством внутрішніх справ України.

Нагадаємо, що тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України може застосовуватися до керівника платника податків – ЮО або постійного представництва нерезидента  за наявності у такого платника податків податкового боргу, для якого виконуються дві умови одночасно:

– сума податкового боргу перевищує 1 мільйон гривень,

– цей податковий борг не був погашений протягом 240 календарних днів з дати вручення платнику податків податкової вимоги – п.87.13. ст87 ПКУ.

 

За об’єкти рухомого/ нерухомого майна, отримані у спадок (подарунок) від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію не потрібно за відсутності інших підстав для її подання

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України , скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків.

Нагадаємо, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування  – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи були одержані/набуті такою ФО за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку на доходи фізичних осіб внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок нерухомого або рухомого майна від членів сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення здійснюється за нульовою ставкою – п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ПКУ.

Об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ст. 174 ПКУ, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розд. IV ПКУ для оподаткування спадщини п. 174.6 ст. 174 ПКУ.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці/обдаровані, які отримали спадщину/дарунок.

Дохід у вигляді вартості успадкованого/отриманого у дарунок майна у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації про майновий стан та доходи, крім спадкоємців, які отримали у спадщину/дарунок об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Отже, у разі якщо об’єкти рухомого або нерухомого майна були отримані у спадок (подарунок) від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення, то подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію платнику податків не потрібно за умови відсутності інших підстав для подання такої декларації.

 

Підстави для нарахування земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (далі – орендна плата).

Підставою для нарахування земельного податку є:

а) дані державного земельного кадастру; 

б) дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

в) дані державних актів, якими посвідчено право власності або право постійного користування земельною ділянкою (державні акти на землю);

г) дані сертифікатів на право на земельні частки (паї);

ґ) рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

д) дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою, право на земельні частки (паї).

У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, земельну частку (пай), відомості про які відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, нарахування податку фізичним особам здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

 

Терміни реєстрації та правила визначення дати реєстрації платником ПДВ

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що за відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку на додану вартість, контролюючий орган протягом 3-ох робочих днів після надходження реєстраційної заяви вносить до реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи як платника податку:

– у разі добровільної реєстрації особи як платника податку:

з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного СГ у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на складання податкових накладних;

з першого числа місяця, наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу або державному реєстратору, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;

– у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування – з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість;

– у разі зміни ставки єдиного податку третьої групи – з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість;

– у разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування:

з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці 1 п. 183.4 ст. 183 ПКУ, що відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;

з дня внесення запису до реєстру платників податку, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало.

Заява про реєстрацію особи як платника податку подається до контролюючого органу засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.

Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до реєстру платників ПДВ, є зазначена вище дата.

 

ФОП на загальній системі оподаткування податкову декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді подають за ідентифікатором F0100112

 Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – підприємців  – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Форма податкової декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 783).

Податкова декларація про майновий стан і доходи  в електронному вигляді  подається  за ідентифікатором F0100112.

ФОП  подають податкову декларацію про майновий стан і доходи через спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» або через розділ «Введення звітності» інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет.»

Електронна форма податкової декларації розміщена на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці: Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів.

 

Дивіденди та прирівняні до них платежі

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що дивіденди – це платіж, який здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

З метою оподаткування до дивідендів прирівнюються також:

платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини);

суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в п.п. “а”, “в”, “г” п.п. 39.2.1.1 п.п.39.2.1 п. 39.2 ст.39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу “витягнутої руки”;

вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів), що придбаваються у нерезидента, зазначеного в підпунктах “а”, “в”, “г” підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу “витягнутої руки”;

сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в підпунктах “а”, “в”, “г” підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу “витягнутої руки”;

виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника – нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи.

Таке визначення поняття дивідендів наведено в п.п.14.1.49 п.14.1 ст.14 ПКУ.

 

Документи, які підтверджують облік та походження товарних запасів

 Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що  з 01 січня 2022 року, відповідно до ст.3 Закону України  №265/95 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», суб’єкти господарювання зобов’язані надавати контролюючим органам на початок проведення перевірки документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарних запасів, що знаходяться на момент перевірки у місці продажу (на господарському об’єкті), зокрема, але не виключно, це документи щодо інвентаризації товарних запасів, документи про отримання товарів від інших суб’єктів господарювання та/або документи на внутрішнє переміщення товарів. Водночас, Законом України від 30.11.2021 року  №1914  уточнено, що цей перелік документів не є виключним.

Нагадаємо, що Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496.

Згідно з Порядком, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів зобов’язані вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку .

ФОП здійснює облік товарних запасів шляхом постійного внесення до форми ведення обліку товарних запасів інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів.

Товарний облік зобов’язані вести ФОП, які торгують товарами та здійснюють розрахункові операції, та перебувають на загальній системі оподаткування, є платниками єдиного податку третьої групи – платниками ПДВ та ФОП -платники єдиного податку, які торгують такими групами товарів:

-технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту;

-лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

-ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Додатково звертаємо увагу, що ФОП – платники єдиного податку І групи відповідно до норм ПКУ звільнені від обов’язку застосовувати РРО/ПРРО.

Такі вимоги не поширюються на ФОП, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Задля інформування громадськості щодо Порядку ведення обліку товарних запасів для ФОП  Державною податковою службою України розроблено покрокову відеоінструкцію, яку розміщено за посиланням:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi/8300.html.

 

Електронні послуги

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що електронні послуги – це послуги, які постачаються через мережу Інтернет, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини, у тому числі шляхом встановлення спеціального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах, телевізійних приймачах чи інших цифрових пристроях. До таких послуг, зокрема, але не виключно, належать:

– постачання електронних примірників, надання доступу до зображень, текстів та інформації, у тому числі, але не виключно, підписка на електронні газети, журнали, книги, надання доступу та/або завантаження фотографій, графічних зображень, відеоматеріалів;

-надання доступу до баз даних, у тому числі користування пошуковими системами та службами каталогів у мережі Інтернет;

-постачання електронних примірників (електронно-цифрової інформації) та/або надання доступу до аудіовізуальних творів, відео- та аудіотворів на замовлення, ігор, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх, постачання послуг з доступу до телевізійних програм (каналів) чи їх пакетів, крім доступу до телевізійних програм одночасно з їх транслюванням через телевізійну мережу;

-надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, зокрема, але не виключно, розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів;

– постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, проведення та надання якого не потребує участі людини, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, у яких учні виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини (або з мінімальною її участю);

-надання хмарної послуги в частині надання обчислювальних ресурсів, ресурсів зберігання або систем електронних комунікацій за допомогою технологій хмарних обчислень;

-постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, у тому числі електронних примірників, надання доступу до них, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

– надання рекламних послуг у мережі Інтернет, мобільних додатках та на інших електронних ресурсах, надання рекламного простору, у тому числі шляхом розміщення банерних рекламних повідомлень на веб-сайтах, веб-сторінках чи веб-порталах.

ГУ ДПС у Київській області

Читати також