ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ проєкту договору про співробітництво Бородянської та Макарівської селищних територіальних громад

by hostwx

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

проєкту договору про співробітництво Бородянської та Макарівської селищних територіальних громад

З 17 грудня 2021 року проводиться відповідно до статті 8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

Тема:

Обговорення проєкту договору про співробітництво Бородянської та Макарівської селищних територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту «Нове будівництво будівлі «Центр громадської безпеки Бородянської та Макарівської територіальних громад» в с. Вабля Бучанського району Київської області»

Пропозиції та зауваження до проєкту  договору приймаються за адресою: 07801, Київська область, Бучанський район, смт Бородянка, вул. Центральна, 331, каб.315 або на електронну адресу: [email protected] протягом 15 днів зі дня опублікування цього повідомлення.

 

ПРОЄКТ

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО БОРОДЯНСЬКОЇ ТА МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЄКТУ

«Нове будівництво будівлі «Центр громадської безпеки Бородянської та Макарівської територіальних громад» в с.Вабля Бучанського району Київської області»

 

смт Бородянка                                                   ____ __________ 20__ року

Бородянська селищна територіальна громада через Бородянську селищну раду в особі голови Олександра САХАРУКА, яка надалі іменується Сторона-1, та Макарівська селищна територіальна громада через Макарівську селищну раду в особі голови Вадима ТОКАРЯ, яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проєкту дотримувалися вимог, визначених статтями 5 – 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі реалізації спільних проєктів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», Кодексу цивільного захисту України, а також з метою вирішення питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного проєкту «Нове будівництво будівлі «Центр громадської безпеки Бородянської та Макарівської територіальних громад» в с.Вабля Бучанського району Київської області» (далі – Проєкт).

2.2. Метою реалізації Проєкту є підвищення рівня пожежної безпеки та зменшення криміногенної ситуації на території громад, своєчасного реагування на пожежі, надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення.

2.3. Проєкт реалізується упродовж двох років, після набрання чинності даним Договором.

  1. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проєкту:

3.1.1. Затвердження (внесення змін до) Програм соціально-економічного та культурного розвитку на 2022 рік кожної Сторони Договору та затвердження відповідних видатків у місцевих бюджетах на 2022 рік.

3.1.2. Відведення земельної ділянки (розробка проєкту землеустрою).

3.1.3. Розміщення замовлення та проведення відкритих торгів щодо закупівлі послуг з виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво об’єкта.

3.1.4. Виконання проєктно-вишукувальних робіт та виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво об’єкта.

3.1.5. Проведення комплексної державної експертизи проєктно-кошторисної документації.

3.1.6. Участь в обласних конкурсах проєктів розвитку територіальних громад Київської області та інших.

3.1.7. Отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

3.1.8. Проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт з будівництва об’єкта.

3.1.9. Виконання будівельних робіт, введення об’єкта у експлуатацію, визначення балансоутримувача об’єкту та організація обліку об’єкту.

3.1.10. Організація закупівлі та постачання товарів для оснащення приміщення Центру громадської безпеки.

3.1.11. Облаштування робочих місць працівників Центру громадської безпеки та місць загального користування будівлі.

3.2. Cуб’єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проєкту у

формі:

3.2.1. Сторона-1 приймає участь у формі:

1)  Забезпечення виконання п. 3.1.1 цього Договору;

2) Забезпечення виконання п. 3.1.2 цього Договору, фінансування видатків, передбачених п. 3.1.2 цього Договору;

3) Забезпечення виконання п. 3.1.3, п. 3.1.6 – 3.1.11 цього Договору;

4) Укладання угод із переможцями конкурсних процедур щодо постачання товарів, робіт, послуг, визначених у п.п. 3.1.4, 3.1.5, 3.1.9, 3.1.10;

5) Здійснення фінансування видатків, передбачених п.п. 3.1.3 – 3.1.8 цього Договору;

6) Здійснення фінансування видатків, передбачених п.п. 3.1.9 – 3.1.11 цього Договору у рівному обсязі до необхідної суми співфінансування за кожним пунктом Договору;

7) Здійснення прийняття виконаних робіт, поставлених товарів, наданих послуг, підписання необхідних видаткових та інших первинних бухгалтерських документів;

3.2.2. Сторона-2 приймає участь у формі:

1)  Забезпечення виконання п.п. 3.1.1, 3.1.6  цього Договору;

2) Контроль (у формі погодження звітів Сторони-1) щодо виконання Стороною-1 п. 3.1.3, п. 3.1.7 – 3.1.11 цього Договору;

3) Здійснення фінансування видатків, передбачених п.п. 3.1.9 – 3.1.11 цього Договору у рівному обсязі до необхідної суми співфінансування за кожним пунктом Договору.

3.3. Умови реалізації заходів Проєкту:

3.3.1. Прийняття Бородянською та Макарівською селищними радами рішень про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад та схвалення проєкту договору про співробітництво;

3.3.2. Укладення Договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту «Нове будівництво будівлі «Центр громадської безпеки Бородянської та Макарівської територіальних громад» в с.Вабля Бучанського району Київської області»;

3.3.3. Проєкт реалізується за умовах співфінансування, шляхом  участі в обласних конкурсах проєктів розвитку територіальних громад, залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та інших.

3.4. Фінансування Проєкту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких визначений п. 3.2. Договору, а також за рахунок участі в обласних конкурсах проєктів розвитку територіальних громад Київської області, залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та коштів не заборонених законодавством.

3.5. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється Сторонами на спільних засіданнях, що ініціюються Стороною-1 шляхом:

– контролю кожної зі Сторін процесу реалізації проєкту, визначеного п. 3.1 та п. 3.2 цього Договору;

– укладення відповідних угод з виконавцями робіт, погодження проєктно-кошторисної документації, підписання актів прийняття робіт тощо.

3.6. Бородянська селищна рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

  1. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності через 10 днів з дати його укладення з урахуванням вимог бюджетного законодавства.

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1. закінчення строку його дії;

5.1.2. досягнення цілей співробітництва;

5.1.3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

5.1.4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5. банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

5.1.7. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Один примірник договору про припинення співробітництва Сторона-1 надсилає Мінрегіону упродовж 30 робочих днів після підписання його Сторонами.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 10 днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на 6-ти аркушах у кількості 3-х примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Сторона-1 надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами.

  1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:

Бородянська селищна рада

Юридична адреса:

07801, Київська область,

Бучанський район, смт Бородянка,

вул. Центральна, 331.

Тел.: (04577) 5-60-16

Банківські реквізити:

 

 

 

 

Селищний голова

Олександр САХАРУК_____________________

 

___________________________ року

М. П.

 

 

 

  Сторона-2:

Макарівська селищна рада

Юридична адреса:

08000, Київська область, Бучанський район, смт Макарів, вул. Дмитрія Ростовського, 30.

Тел.: (04578) 5-29-76

Банківські реквізити:

 

 

 

 

Селищний голова

Вадим ТОКАР_____________________

 

_________________________року

М. П.

Читати також