Головне управління ДПС у Київській області нагадує

by hostwx

Підстави виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

– подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

– припинення ЮО (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності ФОП відповідно до закону – в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

– у випадках, визначених п.п. 298.2.3 п. 298.2:

у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками ЄП І і ІІ груп та нездійснення ними переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого п.п.3 п. 291.4 ст.291 ПКУ, платниками ЄП І і ІІ груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для ІІІ групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками ЄП ІІІ групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

у разі застосування платником ЄП іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п.0291.6 ст.291 ПКУ, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

у разі перевищення чисельності ФО, які перебувають у трудових відносинах з платником ЄП, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників ЄП, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абз.3 п.59.1 ст. 59 ПКУ  (3060,0 грн.), на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів;

у разі здійснення платниками І або ІІ групи діяльності, яка не передбачена у п.п. 1 або 2 п.291.4 ст. 291 ПКУ відповідно, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність;

у разі набуття платником податку статусу резидента Дія Сіті з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому платник податку набув статус резидента Дія Сіті.

– та п.п. 298.8.6 п. 298.8 ст.298 ПКУ:

якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва юридичної особи платника єдиного податку ІУ групи становить менш як 75 %;

 якщо платником єдиного податку ІУ групи не подано податкову звітність, передбачену п.п.295.9.1 п. 295.9 ст.295 та п.п.298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ;

 набуття платником податку статусу резидента Дія Сіті – в останній день календарного кварталу, в якому платник податку набув статус резидента Дія Сіті.

 

Розмір єдиного внеску для резидента Дія Сіті при нарахуванні заробітної плати та винагороди за виконання робіт/послуг

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що відповідно до част.14 прим. 1 ст. 8 Закону України від 08.07. 2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) для платника – резидента Дія Сіті, який у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним п.п. 2, 3 частини першої, п. 10 частини другої ст. 5 Закону України від 15.07.2021 року № 1667-ІX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – Закон № 1667) встановлюється:

– на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.1995  №108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами та доповненнями, – у розмірі мінімального страхового внеску;

– на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами, укладеними у порядку, передбаченому Законом №1667, – у розмірі мінімального страхового внеску.

Нагадаємо, що мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця – п. 5 част.1 ст. 1 Закону №2464.

Єдиний внесок для всіх платників (крім пільгових категорій) встановлюється у розмірі 22 %  – част. 5 ст. 8 Закону №2464.

Звертаємо увагу, що резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, що зареєстрована на території України згідно з законодавством України, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає, зокрема, таким вимогам:

– середня місячна винагорода залученим працівникам та гіг-спеціалістам, кожного календарного місяця, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, у якому набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця;

–  середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше 9-ти осіб.

Не може бути резидентом Дія Сіті юридична особа, яка протягом більш як 30 днів має податковий борг, загальна сума якого становить понад 10 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного календарного року) – частина друга ст. 5 Закону № 1667.

У разі внутрішнього переміщення товару в первинних документах рекомендується зазначати назву та адресу господарських одиниць, з яких та в які переміщується товар

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що фізичні особи- підприємці – платники єдиного податку І групи з 01.01.2022 року не зобов’язані реєструвати та застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/або програмні РРО.

Нагадаємо, що Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496.

Правила ведення обліку товарних запасів, визначені наказом №496 поширюються на ФОП, у тому числі платників єдиного податку, які відповідно до п. 12 ст. 3 Закону України № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»,  зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП.

Вимоги наказу Міністерства фінансів України №496 поширюються на:

ФОП – платників єдиного податку ІІ – ІУ груп, які здійснюють:

– реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

– реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення;

– реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

– ФОП – платників єдиного податку ІІІ групи, які зареєстровані платниками ПДВ;

– ФОП – на загальній системі оподаткування, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

ФОП здійснюють облік товарних запасів шляхом постійного внесення до Форми ведення обліку товарних запасів інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку.

Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов’язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації.

Первинні документи – опис залишку товарів на початок обліку, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару (найменування суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або код згідно з ЄДРПОУ, серія та номер паспорта чи номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару (п. 2 розд. І Порядку № 496).

ФОП, який здійснює діяльність у кількох місцях продажу/господарських об’єктах, веде облік товарних запасів за кожним таким окремим місцем продажу на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів такою ФОП або окремим місцем продажу, та первинних документів на внутрішнє переміщення товарів між ФОП і його окремими місцями продажу. Первинні документи на внутрішнє переміщення товарів є невід’ємною частиною цього обліку.

Форма обліку, визначена додатком до Порядку № 496, передбачає заповнення, зокрема, графи 6 «Постачальник (продавець, виробник) або отримувач товару».

Згідно з  п.п. 3 п. 3 розд. ІІ Порядку № 496 у графах 3 – 6 зазначаються реквізити первинного документа (вид первинного документа, дата його складання, номер первинного документа (за наявності), найменування суб’єкта господарювання – постачальника або отримувача, його РНОКПП або код згідно з ЄДРПОУ чи номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП .

Згідно з п.п. 5 п. 3 розд. ІІ Порядку № 496, вибуттям товарів для цілей Порядку №496, зокрема, вважається внутрішнє переміщення товару між місцями продажу (господарськими об’єктами) та/або місцями зберігання, що належать одному ФОП.

У разі внутрішнього переміщення товарів у гр. 6 Форми обліку відповідно до п.п. 3 п. 3 розд. ІІ Порядку №496 слід зазначати найменування суб’єкта господарювання (власника чи користувача господарської одиниці звідки вибуває товар), його РНОКПП або код згідно з ЄДРПОУ чи номер ID картки. Для однозначної ідентифікації господарської одиниці з якої та в яку переміщується товар, додатково рекомендуємо у первинних документах зазначати назву та адресу такої господарської одиниці.

 

Повернення коштів за не отриманий товар чи не надану послугу здійснюється у тій формі оплати, в якій була здійснена розрахункова операція

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що  згідно з ст. 2 Закону України №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»,  розрахункова операція – приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (не надану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Фіскальний касовий чек видачі коштів (далі – видатковий чек) – це розрахунковий документ/електронний розрахунковий документ, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) РРО або ПРРО під час проведення розрахунків у разі видачі коштів покупцеві під час повернення товару, рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках- п. 1 розд. ІІІ Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13.

Згідно з п. 1.27 Закону України від 05.04. 2001 № 2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» платіжна картка – це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Платіжна операція, здійснена через електронні платіжні засоби – це дія, ініційована користувачем електронного платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього електронного платіжного засобу та/або його реквізитів за банківськими рахунками.

Тобто, якщо оплата товару відбувалась через РРО з використанням банківської платіжної картки (POST-терміналу), то повернення коштів за неотриманий товар/не надану послугу також повинно здійснюватись на розрахунковий рахунок покупця, відкритий у банку.

Повернення коштів за неотриманий товар/не надану послугу здійснюється у тій формі оплати у якій була здійснена розрахункова операція. Суб’єкт господарювання зобов’язаний надати особі, яка повертає товар чи відмовляється від послуги, розрахунковий документ встановленої форми та змісту – видатковий чек.

Якщо оплата за товар/послуги здійснювалась у безготівковій формі через установу банку, то і повернення коштів за не отриманий товар чи не надану послугу здійснюється через установу банку. У такому випадку РРО не застосовується.

 

01 березня 2022 року спливає термін дії пільгової ставки збору з одноразового  (спеціального) добровільного декларування, встановленої для об’єктів декларування, що знаходяться за кордоном

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що 01 березня 2022 року закінчується термін застосування  пільгової ставки збору  з одноразового (спеціального) добровільного декларування, визначеної у розмірі 7% щодо об’єктів декларування, розміщених (зареєстрованих) за кордоном.

Так, пунктом 19 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, встановлено, що тимчасово з 01 вересня 2021 року по 01 березня 2022 року ставка Збору, визначена п.п. 8.2 п. 8 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, застосовується у розмірі 7 %.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 9,5 % із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Принагідно нагадаємо, що сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо задекларованих активів обчислюється шляхом застосування до бази для нарахування Збору, визначеної згідно з п. 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, таких ставок:

  • 5% для активів, розміщених в Україні (6% альтернативна)
  • 9% для закордонних активів (11,5% альтернативна)
  • 2,5% для декларування активів у вигляді ОВДП (3% альтернативна).

Звертаємо увагу, що альтернативні ставки застосовуються у разі обрання платником можливості сплатити податкове зобов’язання (суму збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування) трьома рівними частинами щорічно:

-першу частину – протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації,

-другу частину –   до 01 листопада 2023 року,

-третю частину – до 01 листопада 2024 року.

 

Для підтвердження права на пільгу з плати за землю, власники земельних ділянок до 01 травня подають письмову заяву до контролюючого органу, за місцем знаходження земельної ділянки

 

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу платників податку, що пільги зі сплати земельного податку передбачені Податковим кодексом для таких фізичних осіб:

– особи з інвалідністю І і ІІ групи;

– фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

– пенсіонери (за віком);

– ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

– фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

При цьому звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 га;

-для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 га, в селищах – не більш як 0,15 га, в містах – не більш як 0,10 га;

-для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га;

-для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га;

-для ведення садівництва – не більш як 0,12 га.

Також від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку ІУ групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку ІУ групи.

Якщо фізична особа  станом на 01 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі  вищезазначених граничних норм, то така особа до 01 травня поточного року подає письмову заяву довільної форми до податкового органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги (далі – заява про застосування пільги).

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 01 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після 01 травня поточного року, пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу та/або права власності.

Отже, для підтвердження права на пільгу з плати за землю, власники земельних ділянок до 01 травня поточного року подають до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянки письмову заяву, до якої долучають документи, що засвідчують право на пільгу.

 

З 01 березня 2022 року в Єдиному реєстрі податкових накладних  буде здійснюватись реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування, складених за новою формою 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що 16.02.2022 року набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2022 року № 15 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.02.2022 року за  №129/37465, яким  оновлено форми податкової накладної та розрахунку коригування, внесено зміни до Порядку заповнення податкової накладної, зокрема його доповнено окремими положеннями щодо заповнення податкової накладної під час здійснення операцій з постачання на митній території України тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.

В Єдиному реєстрі податкових накладних буде здійснюватись реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування, складених за новою формою, з 01 березня 2022 року – таке відтермінування передбачено для забезпечення платникам можливості переналаштування та оновлення своїх програмних продуктів.

Нові формати податкової накладної (J/F1201013) та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (J/F1201213), які з 01.03.2022 будуть прийматися для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розміщено на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/elektronni-formi-dokumentiv/podatok-na-dodanu-vartist/.

 

При оплаті за товар з використанням рахунку-фактури та реквізитів розрахункового рахунку у форматі  IBAN, обов’язку використовувати РРО та/або ПРРО не виникає

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що обов’язок застосовувати РРО та/або програмного РРО залежить не від форми розрахункових операцій, а від способу їх здійснення та виникає за наявності обставин, що супроводжують господарські операції, які чітко визначені законодавством.

Законодавство України ототожнює готівкові розрахункові операції з розрахунковими операціями, здійсненими за допомогою POS-терміналів та реквізитів платіжних карток установ банків, що проводяться суб’єктами господарювання всіх форм власності, у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

У разі, якщо продавець надає покупцю для оплати за товар реквізити поточного рахунку у форматі  IBAN, то РРО та/або програмний РРО можна не застосовувати, оскільки така операція не є розрахунковою, в тому числі здійснена споживачем за допомогою платіжного сервісу.

Якщо підприємець для оплати за товар (послугу) надав реквізити свого електронного платіжного засобу (платіжної карти) або споживачу надано можливість здійснити оплату за товар з використанням реквізитів платіжної карти підприємця, – така операціє є розрахунковою і вона вимагає застосування РРО та/або програмного РРО на загальних підставах.

 

28 лютого завершується термін подання фінансової звітності за 2021 рік до органів статистики

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що 28 лютого завершується термін подання фінансової звітності за 2021 рік до органів статистики всіма підприємствами.

Так, п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  28 лютого 2000 року № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» передбачено, що підприємства, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницькі товариства та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, подають річну фінансову звітність органам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку (крім органів Казначейства), не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком.

ГУ ДПС у Київській області

Читати також