Головне управління ДПС у Київській області інформує

by hostwx

Надання інформації щодо виділених земельних ділянок контролюючим органам включено до повноважень органів місцевого самоврядування

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Законом України від 30.11.2021 № 1914 внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема, передбачено включення до повноважень органів місцевого самоврядування надання інформації контролюючому органу за місцезнаходженням земельних ділянок щодо виділених земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування та надання копій таких документів:

– документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина);

– реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

– кадастрового плану земельної ділянки з проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

– сертифіката на право на земельну частку (пай) (за наявності) (прим. 6).

Наведена інформація потрібна податковим органам для нарахування земельного податку ФО – власникам земельних ділянок, а також для контролю за його сплатою.

Надання такої інформації передбачено в електронному вигляді, в порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Обчислення сум плати за землю, що перебуває у власності фізичних осіб

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку ФО має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику податку у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст.58 ПКУ, разом із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

Нарахування ФО сум земельного податку з підстав, визначених п.п. в, г, д п. 286.1 цієї статті, проводиться контролюючими органами виключно у разі надання зазначених даних такими ФО.

У разі переходу права власності на земельну ділянку або права на земельну частку (пай) від одного власника – юридичної або ФО до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку або права на земельну частку (пай) від одного власника – ФО до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувся після 01 липня поточного року, контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок або право на декілька земельних часток (паїв), щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок, у тому числі право на яку ФО має як власник земельної частки (паю).

Платники плати за землю мають право письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження земельних ділянок, у тому числі право на яку ФО має як власник земельної частки (паю), для проведення звірки даних щодо:

– розміру площ та кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

– права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень п. 281.4 і 281.5 ст.281 ПКУ;

– розміру ставки земельного податку;

– нарахованої суми плати за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган, до якого звернувся платник плати за землю, проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Чи потрібно скасувати реєстрацію апаратного РРО, якщо вирішили використовувати програмний

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що законодавство не встановлює обмежень в частині використання суб’єктом господарювання поряд із класичним реєстратором розрахункових операцій програмного РРО.

Підприємець на власний вибір може використовувати традиційний або програмний РРО, залежно від власних потреб.

Суб’єкти господарювання можуть використовувати будь-який представлений на ринку програмний РРО, виходячи зі своїх фінансових можливостей чи функціональних потреб.

Отже, за власним бажанням та виходячи з власних потреб, платники податків обирають вид РРО (класичний або програмний), засобами якого здійснюється реєстрація розрахункових операцій.

Якщо суб’єктом господарювання приймається рішення про використання ПРРО замість апаратного РРО, то реєстрацію апаратного РРО потрібно скасувати.

Вартість пального, витраченого при наданні послуг перевезення для Збройних Сил України та підрозділів тероборони, не включається до складу оподатковуваного доходу ФО

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.69.7 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України установлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 року №2102-IX, сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги.

Які приміщення є акцизними складами

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що акцизним складом є:

 – спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі – приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;

– приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Акцизним складом пересувним є транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України.

Транспортний засіб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для:

– переміщення в ньому митною територією України пального або спирту етилового, що реалізується (крім пального або спирту етилового, що переміщується митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом “а” пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України);

– зберігання в ньому пального або спирту етилового на митній території України;

– ввезення пального або спирту етилового на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.

Транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, право власності на які належить декільком розпорядникам акцизного складу пересувного, є декількома акцизними складами пересувними, кількість яких дорівнює кількості власників пального або спирту етилового, що переміщується та/або зберігається в такому транспортному засобі.

Транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, право власності на які переходить від одного суб’єкта господарювання до іншого, вважається іншим акцизним складом пересувним.

Не є акцизним складом пересувним:

– транспортний засіб, що використовується суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу та платником акцизного податку, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки;

– паливний бак транспортного засобу.

Оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна регулюється ст.172 Податкового Кодексу, відповідно до якої доходи, отримані платником податку від продажу протягом звітного (податкового) року об’єктів нерухомості оподатковуються за такими ставками:

у резидентів

Не оподатковується

Продаж протягом звітного податкового року:

  • один раз на рік, за умови перебування у власності понад три роки*:

– житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку;

– земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі;

– земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої у власність у процесі приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій або приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні, або виділеної в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину

  • не більше двох об’єктів нерухомого майна, отриманого у спадщину

*Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку більше трьох років не поширюється на майно, отримане платником податку у спадщину.

Оподатковується за ставкою 5%

– перебуває у власності менше 3-ох років

– продаж 2-го об’єкта нерухомого майна

– продаж 3-ого та наступних об’єктів нерухомого майна, отриманих у спадщину

Оподатковується за ставкою 18%

– продаж 3-ого та наступних об’єктів нерухомості

 у нерезидентів

Не оподатковується

– продаж один раз на рік будинку, квартири, дачі, земельної ділянки в межах норм, які перебувають у власності понад три роки

Оподатковується за ставкою 18%

– продаж 2-го та наступних об’єктів нерухомості

– якщо перебуває у власності менше 3-ох років

Критерії ризиковості платника податку на додану вартість

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1165 від 11.12.2019 року (додаток 1), встановлено такі критерії ризиковості платника:

  1. Платника податку на додану вартість (далі – платник податку) зареєстровано (перереєстровано) на підставі недійсних (втрачених, загублених) та підроблених документів згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах.
  2. Платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісти зниклим особам згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах.
  3. Платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарської діяльності або здійснювати повноваження, згідно з інформацією, наданою такими особами.
  4. Платника податку зареєстровано (перереєстровано) та ним проваджено фінансово-господарську діяльність без відома і згоди його засновників і призначених у законному порядку керівників згідно з інформацією, наданою такими засновниками та/або керівниками.
  5. Платник податку – юридична особа не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах Казначейства (крім бюджетних установ).
  6. Платником податку не подано контролюючому органу податкової звітності з податку на додану вартість за два останніх звітних (податкових) періоди всупереч нормам п.п.16.1.3п.16.1 ст.16 та абзацу першогоп.49.2 і п. 49.18 ст.49 ПКУ.
  7. Платником податку на прибуток підприємств не подано контролюючому органу фінансової звітності за останній звітний період всупереч нормам п.п. 16.1.3п. 16.1 ст. 16 та п. 46.2ст. 46 ПКУ.
  8. У контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування.

Таблиця даних не буде врахована комісією у разі відповідності платника критеріям ризиковості, або невідповідності відомостей щодо зазначених в таблиці КВЕД, УКТЗЕД, ДКПП

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1165 від 11.12.2019 року (далі – Порядок №1165), платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку за встановленою формою, яку комісія регіонального рівня розглядає протягом п’яти робочих днів після її отримання та приймає рішення про врахування/неврахування таблиці, яке надсилається платнику податку в порядку, встановленому ст .42 ПКУ.

Постановою Кабінету Міністрів України №1154 від 12.10.2022 року внесено зміни до Порядку №1165, зокрема, новою редакцією пункту 19 встановлено обов’язок комісій контролюючих органів приймати рішення про неврахування таблиці даних платника податку у разі:

– відповідності платника податку критеріям ризиковості, визначених у пунктах 1-5 додатка 1;

– надходження до контролюючого органу податкової інформації щодо невідповідності відомостей, зазначених в таблиці даних платника податку, видам економічної діяльності відповідно до КВЕД, кодам товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодам послуг згідно з ДКПП, що постачаються та/або отримуються платником податку, ввозяться на митну територію України.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: [email protected]

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Читати також