Mercy Corps – Програма підтримки економічно стійкості України (ERP)

by Redaktor
12131

PRESS RELEASE

Mercy Corps restores accepting applications for $20,000 assistance to support Ukrainian business

ПРЕС-РЕЛІЗ

Mercy Corps поновлює прийом заявок на фінансову допомогу для підтримки бізнесу в розмірі 20 000 доларів США

Representatives of small and medium-sized businesses that are relocated to Dnipropetrovsk oblast, Kyiv city and Kyiv oblast, or war-affected local businesses in these regions can apply for financial assistance from the international humanitarian organization Mercy Corps as part of the competitive Ukraine Economic Resilience Program

Представники малого та середнього бізнесу, які релокувалися до Дніпропетровської області, м. Києва та Київської області, або постраждалого від війни місцевого бізнесу з указаних регіонів можуть подати заявку на отримання фінансової допомоги від міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps в межах конкурсної Програми підтримки економічної стійкості України.

The main condition for receiving assistance is the creation or preservation of at least three job positions for IDPs or war-affected population. Priority will be given to those businesses that need funds to restore their operations. Головною умовою отримання допомоги є створення або збереження щонайменше трьох робочих місць для ВПО або постраждалого від війни населення. Пріоритет буде надаватися тим бізнесменам, які потребують коштів для відновлення своєї діяльності.

“The Ukraine Economic Resilience Program will not only enable people affected by the war to start or restore their own businesses, but will also provide an impetus for the development of various business lines and the expansion of existing businesses. We hope that the program will make a positive contribution to the development of entrepreneurial initiatives, improve self-employment and increase incomes in Ukrainian communities” said Vicki Aken, Mercy Corps Ukraine Humanitarian Response Program Director.

“Програма підтримки економічної стійкості України забезпечить можливість не лише людям, які постраждали від війни, відкрити або відновити власний бізнес, але й надасть імпульс для розвитку різних бізнес-напрямків та розширення існуючої справи. Ми сподіваємося, що програма зробить позитивний внесок у розвиток підприємницьких ініціатив, покращення самозайнятості та збільшення доходів в українських громадах”, – говорить директорка програми гуманітарного реагування Mercy Corps в Україні Вікі Акен.
Participants will be selected on a competitive basis. The average amount of financial assistance for the purchase of production fixed assets is USD 20,000 in UAH equivalent at the current rate of the National Bank of Ukraine. Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсній основі. Середній розмір фінансової допомоги на придбання виробничих основних засобів буде становити 20 000 доларів США в гривневому еквіваленті за актуальним курсом Національного банку України.
Detailed program terms and conditions, selection criteria, and the online application for financial assistance are available at uerp.mercycorps.org

For additional information on program participation, please contact: 0 800 332 590.

Also, you can leave your question via the link

Ознайомитись з умовами програми, критеріями відбору учасників та подати онлайн-заявку для участі можна на сайті uerp.mercycorps.org

За додатковою інформацією щодо участі в програмі звертайтеся за телефоном: 0 800 332 590.

Також ви можете залишити своє запитання за посиланням

To get additional information or to arrange an interview with Mercy Corps’ speakers, please contact: Kateryna Alieko, [email protected] Для отримання додаткової інформації або організації інтерв’ю з представниками Mercy Corps, будь ласка, звертайтеся: Катерина Алєко, [email protected]
Mercy Corps is an international humanitarian organization that operates in more than 40 countries around the world. We provide assistance to people suffering from disasters, wars, poverty, as well as the effects of climate change. Working with local and national partner organizations, Mercy Corps has supported more than 750,000 people in Ukraine, Poland, Moldova, and Romania affected by the full-scale war. We provide cash assistance, rapid response with food, hygiene, and emergency shelter kits, psychological support, as well as grants for micro, small, and medium-sized businesses, particularly in the field of agriculture.

Made possible with the support of Switzerland through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).

The Swiss International Cooperation has been active in Ukraine since the 1990s. As early as 1999, the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) jointly with the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) opened in Kyiv the cooperation office, and since 2014 renewed provision of humanitarian aid with the focus on the eastern regions of Ukraine affected by the conflict. Since the beginning of Russia’s full-scale military aggression against Ukraine on February 24, 2022, Switzerland’s humanitarian program in Ukraine is based on the enormous needs in food security, protection of victims and their rights, holistic health and water and sanitation. It is coherent with Switzerland’s ongoing cooperation program in Ukraine. Wherever possible, the SDC works with the Peace and Human Rights Division and SECO towards joint results (triple nexus). Currently the geographical focus is on areas with high numbers of displaced persons and close to the frontline. In 2022, Switzerland spent around 270 million Swiss francs on supporting people affected by the war in Ukraine and neighboring countries as part of international cooperation and other measures.

Mercy Corps — це міжнародна гуманітарна організація, яка діє у більш ніж 40 країнах світу. Ми надаємо допомогу людям, які страждають від катастроф, війн, бідності, а також наслідків зміни клімату. Співпрацюючи з локальними та національними громадськими організаціями, Mercy Corps підтримала більше 750 000 людей в Україні, Польщі, Молдові та Румунії, які постраждали від початку повномасштабної війни. Ми надаємо грошову допомогу, продуктові, гігієнічні та будівельні набори, психологічну підтримку, гранти для мікро-, малого та середнього бізнесу, зокрема у сфері сільського господарства, а також проводимо інформаційні кампанії для поширення таких можливостей.

Реалізовується за фінансової підтримки Швейцарії, що надана через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC).

Швейцарська програма міжнародного співробітництва активно працює в Україні з 1990-х років. Ще в 1999 році Агенція розвитку та співробітництва Швейцарії (SDC) спільно з Державним секретаріатом з економічних питань (SECO) відкрила у Києві бюро співробітництва, а з 2014 року відновила надання гуманітарної допомоги, спрямовуючи її переважно у постраждалі від конфлікту східні регіони України. З початку повномасштабної військової агресії Росії проти України 24 лютого 2022р. гуманітарна допомога Швейцарії в Україні реагує на значні потреби щодо продовольчої безпеки, захисту жертв та їхніх прав, цілісних підходів в питаннях охорони здоров’я, забезпеченні належних стандартів води та санітарії. Ця допомога повністю узгоджується з діючою програмою співробітництва Швейцарії в Україні. Там, де це можливо, SDC співпрацює з Відділом миру та прав людини та SECO для досягнення спільних результатів (потрійна синергія – nexus). Наразі географічно допомога зосереджена в районах із великою кількістю переміщених осіб та поблизу лінії фронту. У 2022 році Швейцарія в рамках міжнародного співробітництва та інших заходів витратила в Україні та сусідніх країнах близько 270 мільйонів швейцарських франків на підтримку людей, які постраждали від війни.

Читати також