Роз’яснення щодо Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації»

by hostwx

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» (законопроєкт № 7198), далі Закон.

Набрання чинності Закону відбудеться 22.05.2023 року.

Компенсація за пошкоджене майно і компенсація за знищене майно надаватиметься по-різному.

Звертаємо увагу на те, що згідно ст.10 Закону компенсація за пошкоджений об’єкт нерухомого майна надається виключно шляхом виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення, та/або надання будівельної продукції для виконання таких робіт (а не грошима!!!).

Компенсація за знищений об’єкт нерухомого майна надається шляхом:

1) надання грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації із спеціальним режимом використання для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку. Такий рахунок відкривається на ім’я отримувача компенсації. Порядок відкриття та ведення таких рахунків визначається Національним банком України;

2) фінансування придбання квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі фінансування придбання такого приміщення/будинку, що буде споруджений у майбутньому, або інвестування/фінансування його будівництва) з використанням житлового сертифіката.

Порядок подання заяви щодо надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна

 Для розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна в Бородянській селищній раді буде створено Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна.

Заява щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна подається до Комісії під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування на території, на якій розташовувався знищений об’єкт нерухомого майна.

Форми подання заяви:

  • в електронній формі – засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
  • у паперовій формі – через Центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса.

Перелік та обсяг відомостей, які зазначаються в заяві, визначаються Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення Реєстру пошкодженого та знищеного майна. До заяви додаються документи, передбачені ч.7 ст.4 Закону. До заяв про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна прирівнюються подані громадянами України до Реєстру пошкодженого та знищеного майна до набрання чинності цим Законом інформаційні повідомлення про знищення майна. Строк розгляду заяви Комісією не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня подання заяви.

Додатково інформуємо:

Кабінет Міністрів України повинен:

1) протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону затвердити план заходів з реалізації цього Закону;

2) протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити:

прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

визначення особливостей проведення обстеження пошкоджених та знищених об’єктів нерухомого майна, які знаходяться на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій (у тому числі із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі, зокрема космічної зйомки);

приведення програмного забезпечення Реєстру пошкодженого та знищеного майна, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у відповідність із цим Законом.

Спільно з органами місцевого самоврядування:

вжити заходів для забезпечення отримання компенсації за визначені цим Законом пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, недієздатними особами, особами, дієздатність яких обмежена, над якими функції опікуна (піклувальника) виконують органи опіки та піклування або навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, заклади соціального захисту населення;

протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити:

створення та функціонування комісій з розгляду питань щодо надання компенсації (у тому числі комісій для розгляду заяв про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, які знаходяться на територіях територіальних громад, які розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій та перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій;

внесення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна копій актів комісійного обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, складених до набрання чинності цим Законом;

збір відомостей про пошкоджене та знищене майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та внесення відповідних відомостей до Реєстру пошкодженого та знищеного майна у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення Реєстру пошкодженого та знищеного майна;

 щокварталу інформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Органам місцевого самоврядування забезпечити:

1) розгляд інформаційних повідомлень, визначених пунктом 3 цієї статті, у порядку, визначеному цим Законом, після подання додаткових відомостей, визначених відповідно до частини шостої статті 4 цього Закону, та документів, визначених частиною сьомою статті 4 цього Закону;

2) обстеження пошкодженого та знищеного майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та внесення відповідних документів (відомостей) до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, крім випадків, якщо такі документи (відомості) підлягають внесенню (виготовляються) з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем державної форми власності.

Читати також