Оголошення про конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу

by Redaktor
Uvaga Foto1

Бородянська селищна рада  оголошує конкурс з відбору  суб’єкта оціночної діяльності для виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу.

Метапроведеннянезалежноїоцінки: визначення  ринкової  вартості  земельної ділянки з метою передачі її у приватну власність, шляхом продажу.

Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вулиця Кооперативна, діл. № 28-Б, с. Шибене, Бучанський район, Київська  область

Площа земельної ділянки: – 0,0800  га

Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (землі житлової та громадської забудови), кадастровий номер 3221088601:03:005:0043

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 434 391,66 (чотириста тридцять чотири тисячі триста дев’яносто одна гривня 66 копійок) станом на 18.01.2024 року.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка земельної ділянки) – 09 квітня 2024 року.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, від 11.02.2020 року № 227, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016  за № 60/ 28190).

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель за формою, (згідно з додатком 1 Положення);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб- платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для  претендента – фізичної особи-підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента  фізичної особи- підприємця), (згідно з додатком 2 Положення);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 • копія (ї) ліцензії(й);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
 • наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки  майна на напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу;
 • наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної  грошової оцінки земельних ділянок);

Наявність у претендента спеціального дозволу на провадження  діяльності, пов’язаної з державною таємницею (допуск оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності,  якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки об’єктів, що містять інформацію, яка належить до державної таємниці (за потреби);

 • перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);
 • перелік оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно-правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);
 • перелік оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно-правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);
 • наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності;
 • кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (до уваги беруться договори, укладені з органом приватизації, який проводить відповідний конкурсний відбір);
 • наявність зауважень з боку органу приватизації до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками їх рецензування;
 • наявність зауважень до звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, інформацією про які володіє орган приватизації, за підсумками їх рецензування (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;
 • проєкт завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий  запечатаний  конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція  претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням ПДВ, розрахунок вартості 1 кв. м. земельної ділянки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Враховуючи інформацію Фонду державного майна України (лист від 23.09.2022 №10-59-13607 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2022 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця становить 3,88 тис. грн.

Конкурсна документація подається до Бородянської селищної ради не пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Кінцевий термін подання конкурсної документації — 03.04.2024 року  до 16.45 годин  за адресою: Бородянська селищна рада, каб. № 7 селище Бородянка, вул. Центральна, № 331, Бучанський район Київська область,

07800, телефон для довідок  +38 0962757347

Дата конкурсу –  09 квітня   2024 року

Час проведення конкурсу – 14.30 год.

Місце проведення конкурсу – 07800,  Київська обл., Бучанський р-н,  селище   Бородянка  вул. Центральна,  331  (зал засідань, 1-й поверх).

Читати також