Головне управління ДПС у Київській області інформує

by Redaktor
податкова

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Управління інформаційної взаємодії
04151, м. Київ – 151, вул. Святослава Хороброго, 5а
телефон (факс) 246-23-40

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: [email protected] 
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

З 01.01.2024 вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи

Головне управління ДПС у Київській області інформує платників податків – фізичних осіб, що з 01.01.2024 року вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи, у зв’язку із набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 28.08.2023 №467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Мінюсті 18 жовтня 2023 року за №1817/40873.

У новій формі декларації виокремлено податкові зобов’язання по податку на доходи фізичних осіб при визначенні мінімального податкового зобов’язання (далі – МПЗ) фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Звертаємо увагу, що сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом бюджетної класифікації «11010500 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Крім того, змінився порядок розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами, понесеними відповідно до п.166.3 ст.166 розділу IV Податкового кодексу України, крім витрат, зазначених у п.п. 166.3.10 п.166.3 ст.166 розділу IV ПКУ (додаток Ф3 до декларації).

Особливості заповнення Декларації з акцизного податку, в звязку з набранням чинності Законом України №3173-ІХ

Головне управління ДПС у Київській області інформує платників податків, що ДПС України, у зв’язку з набуттям чинності окремих норм Закону України від 29.06.2023 №3173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах», листом від 08.01.2024 №422/7/99-00-21-03-03-07 повідомила про те, що з 22.01.2024 року набирають чинності та вводяться в дію положення п.225.5 прим.1 та 225.10 ст.225 Податкового кодексу України, відповідно до яких:

При ввезенні на митну територію України виробником алкогольних напоїв в ємностях, які не є споживчою тарою, для їх розливу у споживчу тару такий виробник до ввезення подає контролюючому органу за своїм місцезнаходженням оформлений податковий вексель у трьох примірниках, який є забезпеченням його зобов’язання у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції. Сума податку, на яку погашається вексель, визначається виходячи з фактично ввезеної кількості алкогольних напоїв (згідно з митною декларацією) та ставок податку на готову продукцію, зменшується на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості алкогольних напоїв при транспортуванні та зберіганні, у процесі виробництва (розливу) готової продукції в межах норм, затверджених у встановленому порядку – п.225.5 прим.1 ст.225 ПКУ.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України – п. 225.10 ст.225 ПКУ.

З метою забезпечення повноти декларування податкових зобов’язань з акцизного податку та врахування у податковій звітності з акцизного податку положень ПКУ, які набирають чинності 22.01.2024 року, до внесення змін до Декларації з акцизного податку починаючи із звітності за січень 2024 року відповідний розділ Декларації та додатки до Декларації заповнюються з урахуванням такого.

Відповідно до п.3 розділу ІІІ Порядку заповнення та подання  Декларації з акцизного податку, платники заповнюють лише відповідний розділ і додатки до Декларації, які відповідають виду господарської діяльності платника, виду підакцизних товарів (продукції).

Податкові зобов’язання з акцизного податку за операціями з реалізації алкогольних напоїв, розлитих у споживчу тару з ввезених на митну територію України алкогольних напоїв в ємностях, які не є споживчою тарою пропонується відобразити у розділі А Декларації та додатку 3 «Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (ст.225 розд.УІ Кодексу)».

За вищезазначеними операціями податкові зобов’язання з акцизного податку пропонується відобразити у додатку 3 до Декларації, за показниками, що відповідають порядку заповнення граф 1-16 додатку 3 до Декларації.

Такі операції відображаються окремим рядком у Додатку 3 – у випадку одночасного декларування податкових зобов’язань з алкогольних напоїв, які вироблені із використанням отриманого спирту етилового відповідно до ст.225 ПКУ.

Разом з цим у графі 10 додатку 3 зазначається сума податку за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у п.225.5 прим.1 ст.225 ПКУ, а саме термін оплати яких настав у звітному періоді (або фактично погашених у звітному місяці) скоригована з урахуванням фактично ввезеної кількості алкогольних напоїв (згідно з митною декларацією).

Згідно з п.46.4 ст.46 ПКУ платник акцизного податку може подати, у разі необхідності, у Додатку 10 доповнення до Декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації.

Звертаємо увагу, що згідно з п.120.1 ст.120 ПКУ неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірах, передбачених цією статтею, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Детальніше: в листі ДПС від 08.01.2024 №422/7/99-00-21-03-03-07.

Подання повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту через Електронний кабінет

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» передбачено подання повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом/особою чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на сертифікаті КЕП, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, та через офіційний вебпортал ДПС. Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Режим «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету забезпечує можливість створення платниками податкової, фінансової, статистичної звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі Повідомлення, підписання і подання такої звітності до контролюючих органів.
Для формування Повідомлення в режимі «Введення звітності» платник самостійно встановлює фільтр за параметрами: рік, період, щодо якого здійснюється звітування, за допомогою кнопки «Створити» обирає тип форми «J(F)30 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Із запропонованого переліку форм обирає форму «J(F)3001003» Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, зазначає відповідний територіальний орган ДПС (регіон, район) в полі «Код ДПІ» (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації) та натискає кнопку «Створити».Режим «Перегляд звітності» надає користувачу Електронного кабінету можливість перегляду поданої звітності.

У вкладці «Вхідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи» є доступ до квитанцій щодо приймання та обробки податкової звітності, інформаційних повідомлень, кореспонденції тощо, надісланої користувачу Електронного кабінету.

Для інформаційної підтримки та допомоги платникам відкрита та приватна частини Електронного кабінету містять режим «Допомога», в якому розміщено інструкцію користувача по кожному режиму Електронного кабінету.

Обмеження щодо граничної суми розрахунків, встановлене у розмірі 50000 грн., поширюється на внески до статутного фонду

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п. 6 розд. ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 №148 (далі – Положення № 148), суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, зокрема, з фізичними особами – у розмірі до 50000 грн. включно.

Суб’єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
Понад установлені граничні суми платежі проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.
Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (фізичною особою – підприємцем), установлені п. 6 розд. ІІ Положення № 148, поширюються на розрахунки за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в тому числі на внески до статутного фонду.

Транспортний податок у фізичних осіб

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.п. 267.6.1 п.267.6 ст.267 розд. ХІІ Податкового кодексу України, обчислення суми транспортного податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року – п.п.267.2.1 п.267.2 ст.267 ПКУ.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування – п. 267.4 ст. 267 ПКУ.

Податкове повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку разом з детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити, визначені в абзаці першому п.п.267.6.2 п.267.6 ст.267 ПКУ, що надсилаються платнику податку, повинні містити щодо кожного з об’єктів, зокрема, але не виключно, інформацію про транспортний засіб: марка, модель, об’єм циліндрів двигуна (куб. см), рік випуску та розмір ставки податку.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Новому власнику податкове повідомлення-рішення контролюючий орган надсилає після отримання інформації про перехід права власності.

Способи подачі податкової декларації про майновий стан і доходи

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  01 січня 2024 року розпочалась  кампанія декларування  громадянами доходів, отриманих у 2023 році, яка триватиме до 01 травня 2024 року.

Громадяни, у яких виникає обов’язок щодо подання податкової декларації, мають подати її до 01 травня року, наступного за звітним – п.п.49.18.4 п.49.18 ст.49 ПКУ .

Звертаємо увагу, що з 01.01.2024 діє нова форма податкової декларації та інструкція щодо її заповнення, які оновлено наказом Міністерства фінансів України від 28.08.2023 №467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2023 року за № 1817/40873.

Декларація про майновий стан і доходи подається відповідно до статті 179 Податкового кодексу України.

Спосіб подачі декларації платник обирає самостійно:

  • особисто або уповноваженою особою;
  • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (надсилається не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання);
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі – п.49.3 ст.49 ПКУ.

Громадяни, які отримували іноземні доходи та знаходяться за кордоном, можуть надіслати декларацію поштою або в електронній формі.

Подати декларацію в електронній формі можна скориставшись приватною частиною Електронного кабінету, для чого у режимі «ЕК для громадян» електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи» дозволяє сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку. Під час складання декларації в Електронному кабінеті платника здійснюється часткове автоматичне її заповнення на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, що наявні у Державному реєстрі фізичних осіб, та відомостей про обʼєкти нерухомого чи рухомого майна.

Використання цього електронного сервісу скорочує час і витрати при поданні податкової декларації, мінімізує помилки при заповненні декларації, надає можливість подання копій первинних документів як додаток до податкової декларації в онлайн-режимі.

Програмне забезпечення «ПРРО WEB-ВЕРСІЯ ДПС»

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що програмне забезпечення «Програмний реєстратор розрахункових операцій ПРРО (WEB-ВЕРСІЯ) Державної податкової служби України» призначене для:

  • автоматизації процесу реєстрації розрахункових документів та надання їх покупцям (в електронному чи паперовому вигляді) в момент придбання товарів (послуг);
  • створення та реєстрації службових чеків (службове внесення, службова видача), реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів/наданні послуг, реєстрації розрахункових операцій виключно в режимі онлайн.

Для запуску ПЗ «ПРРО WEB-ВЕРСІЯ ДПС» необхідно в адресному вікні браузера вставити посилання з URL-адресою веб-застосунку (https://webrro.tax.gov.ua) та натиснути «Enter».

Декларування доходів громадян

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що з 01 січня 2024 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян. Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2023 році, подається до 01 травня 2024 року.

Крім того, подати декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку. У 2024 році платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2023 року, податкову декларацію можуть подати упродовж всього року.

Нагадуємо, що декларування доходів пов’язано із виконанням платниками податку на доходи фізичних осіб норм Податкового кодексу України від 02 грудня  2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями).

Декларація подається громадянами до контролюючого органу за місцем       реєстрації.

Шановні громадяни! ГУ ДПС у Київській області закликає платників сумлінно виконати свій громадянський обов’язок та своєчасно подати декларації.

Комунікаційна податкова платформа  – засіб оперативного та ефективного діалогу з бізнесом та громадськістю

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що для оперативного зворотного зв’язку з платниками податків працює Комунікаційна податкова платформа Головного управління ДПС у Київській області.

Звернення від представників бізнесу та громадськості приймаються на електронну скриньку [email protected] .

Є питання стосовно податкового чи іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, пропозиції щодо необхідності проведення заходів з визначеної тематики – звертайтесь на Комунікаційну платформу ГУ ДПС у Київській області !

Легальна робота гарантує працівнику належний соціальний захист

Головне управління ДПС у Київській області інформує громадян щодо переваг офіційного оформлення трудових відносин з працедавцями.

Легальне працевлаштування гарантує працівнику належний соціальний захист – гарантовані соціальні виплати у разі настання страхового випадку: соціальна захищеність у разі хвороби, допомога на випадок безробіття, оплачувана відпустка, гідне пенсійне забезпечення в майбутньому, крім того це право на субсидію, право на використання податкової знижки у випадках, передбачених законом.

Розмір соціальних виплат напряму залежить  від трудового стажу та сплачених страхових внесків, адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Статтею 46 Конституції України передбачено право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

Основним джерелом фінансування державних соціальних видатків, що гарантуються державою для незахищених верств населення є єдиний внесок, який забезпечується завдяки сумлінній та своєчасній його сплаті.

Оформлюючи нового працівника на роботу, суб’єкт господарювання повинен:

  • укласти в письмовій формі трудовий договір;
  • оформити наказ про прийняття на роботу;
  • повідомити орган ДПС про прийняття працівника на роботу.

Потурбуйтесь про власне майбутнє, забезпечте собі гідне пенсійне забезпечення – вимагайте від роботодавців офіційного оформлення трудових відносин.

Строк служби реєстраторів розрахункових операцій

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що Порядком технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004  № 601 (далі – Порядок №601) встановлено, що строк служби РРО – це строк, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність реєстратора розрахункових операцій, у тому числі комплектувальних виробів та його складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів – п. 2 Порядку №601. Строк служби реєстраторів розрахункових операцій встановлює виробник цієї продукції.

Якщо виробником/постачальником не встановлено строку служби (це здебільшого стосується старих моделей касових апаратів), слід керуватися нормою щодо семирічного з моменту введення в експлуатацію, але не більше дев’яти років від дати випуску, строку служби апарата.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: [email protected] 
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast\

ГУ ДПС у Київській області

Читати також