Головне управління ДПС у Київській області повідомляє

by hostwx

Мешканці Київщини подали 7970 декларацій про майновий стан і доходи

“За підсумками кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2022 році, мешканці Київщини подали 7970 декларацій про майновий стан і доходи, задекларувавши статки на суму 6,3 млрд грн”, – повідомила в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Юліана Козаченко. “З цієї суми до бюджету надійде 203 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та майже 26 мільйонів гривень Військового збору”.

Керівник податкової служби пристоличного регіону також зазначила, що частина декларантів вже забезпечила надходження до Державного бюджету на суму 15 мільйонів гривень ПДФО та 3 мільйони гривень Військового збору.

Найбільшу кількість декларацій подано з доходом від отримання додаткового блага – 1371 декларація з вказаною сумою 133,5 млн грн, з якої бюджет отримає 3,3 млн грн ПДФО та 364 тис грн Військового збору. На другому місці за кількістю поданих декларацій – це спадщина не від родичів І та ІІ ступеня споріднення – 731 декларація на суму 314,3 млн грн та задекларованими до сплати 12,8 млн грн ПДФО та 3,8 млн грн Військового збору. На дохід від продажу рухомого та нерухомого майна подано 257 декларацій, в яких жителі області вказали майже 60 мільйонів гривень, з яких буде сплачено 1,7 млн грн ПДФО та 421 тис грн Військового збору.

“Незважаючи на непрості умови, мешканці Київської області відповідально поставились до виконання обов’язку з декларування своїх доходів та подальшої сплати передбачених податків і зборів, допомагаючи державі забезпечувати фінансову безпеку. проаналізувавши хід кампанії декларування, можемо констатувати, що за кількістю поданих декларацій та сумою задекларованого доходу Київщина повернулась на довоєнний рівень”, – зазначила Юліана Козаченко.

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платники податку, які виконали свій обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік, задекларувавши в ній отримані у звітному році доходи, які не оподатковувались під час їх виплати, та суми самостійно обчислених податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та з військового збору, відповідно до п. 179.7 ст.179 ПКУ  зобов’язані самостійно до 01 серпня 2023 року сплатити суму податкових зобов’язань, зазначену в поданій  декларації.

Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи

Головне управління ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що за зверненням платника податку контролюючий орган, до якого було подано податкову декларацію, видає довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику – п.179.12 ст.179 Податкового кодексу України.

Для отримання довідки платником податків або уповноваженим представником подається до контролюючого органу за місцем податкового обліку (місцем проживання), подається Заява, а платники податків – фізичні особи (крім самозайнятих осіб), які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання (тимчасово переміщені особи), можуть подати Заяву до будь-якого контролюючого органу в один із таких способів:

-безпосередньо до контролюючого органу;

-поштою;

-засобами інформаційно-комунікаційної системи “Електронний кабінет”, вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (розділ “Листування з ДПС”).

Заява подається за формою, наведеною у додатку до Порядку оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 568, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.07.2017 за № 839/30707 .

Довідка видається безоплатно, протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви, а умовою для її надання є подання декларації про майновий стан і доходи, – у разі неподання декларації  податковий орган відмовляє у видачі Довідки

Видається довідка безпосередньо у контролюючому органі за місцем податкового обліку, а фізичні особи (крім самозайнятих осіб), які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання (тимчасово переміщені особи), отримують довідку в контролюючому органі, до якого подано заяву, за умови підтвердження задекларованих у декларації сум.

Бланк та зразок заяви розміщено у підрозділі “Адміністративні послуги” розділу “Діяльність” субсайту ГУ ДПС у Київській області.

ФОП – платники ЄП в межах підприємницької діяльності здійснюють лише ті види діяльності, які зазначені в облікових даних

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що Господарським кодексом України визначено підприємництво як самостійну, ініціативну систематичну, на власний ризик господарську діяльність, яка здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку – ст. 42 ГКУ.

Нормами Податкового кодексу України визначено, що ФОП може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо відповідає вимогам, встановленим розділом XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному ПКУ – п. 291.3 ст. 291 ПКУ.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності є особливим механізмом справляння податків і зборів, який встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу ХІV ПКУ, із одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

В межах підприємницької діяльності ФОП – платник ЄП не має права здійснювати види діяльності, які не зазначені у його облікових даних.

Головне управління ДПС у Київській області інформує про зміни розміру плати за марки акцизного податку

Кабінетом Міністрів України 07 квітня 2023 року прийнято постанову №303, якою затверджено зміни до пункту 5 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, в частині зміни розміру плати за марки акцизного податку.

Плата за марки акцизного податку – це плата, що вноситься вітчизняними виробниками та імпортерами алкогольних напоїв, тютюнових виробів  та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за покриття витрат з виробництва, зберігання та реалізації марок акцизного податку.

Наразі розмір плати за одну марку для алкогольних напоїв становить 0,3537 гривні (тобто вартість марки збільшилась на 16 коп.), а для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управління і рідин, що використовуються в електронних сигаретах – 0,1643 (вартість марки збільшилась на 7 коп.).

Редакція постанови від 07 березня 2023 року № 303 діє з 12 квітня 2023 року.

Договір добровільної сплати єдиного внеску

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску, визначених пп. 4, 5 та 5 прим. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, у тому числі: іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – виключно на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору (абзац третій частини третьої ст. 10 Закону № 2464).

Базою нарахування єдиного внеску для осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, є суми, визначені такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. Водночас, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу (п. 3 частини першої ст. 7 Закону № 2464).

Єдиний внесок для осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску встановлюється у розмірі, визначеному ст. 8 Закону № 2464 (крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п’ятою ст. 10 Закону №2464).

Відповідно до частини п’ятої ст. 8 Закону № 2464, єдиний внесок для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної бази нарахування єдиного внеску.

Подання таблиці даних платника податку на додану вартість

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п. 12 порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019  № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку на додану вартість (далі – Таблиця) за встановленою формою.

У Таблиці зазначаються:

– види економічної діяльності відповідно до КВЕД;

– коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України;

– коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП), що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України (п. 13 Порядку зупинення).

Таблиця подається із поясненням, у якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (п. 14 Порядку зупинення).

Таблиця з поясненнями розглядається комісією регіонального рівня, яка приймає рішення про врахування або неврахування Таблиці.

Відповідно до п. 4 Порядку зупинення, у разі коли за результатами перевірки податкової накладної/розрахунку коригування визначено, що ПН/РК відповідають одній з ознак безумовної реєстрації, визначених у пункті 3 цього Порядку, зокрема, якщо у ПН/РК відображена операція з товаром за кодом згідно з УКТЗЕД та/або послугою за кодом згідно з ДКПП, які зазначені у Таблиці, врахованій контролюючим органом, реєстрація таких ПН/РК не зупиняється в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Отже, Таблиця – це інформація про специфіку діяльності платника податку, подання якої є правом платника незалежно від факту зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Подавати Таблицю з кожною квитанцією про зупинення реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної, платнику податків не потрібно.

Щодо оподаткування ПДФО доходу, отриманого у вигляді спадщини чи подарунку від ФО – резидента, в тому числі від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення

Головне управління ДПС у Київській області  інформує, що об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ст. 174 ПКУ, зокрема, кошти, нерухоме та рухоме майно, майнові чи немайнові права, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини.

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями (обдарованими) не зазначеними у п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ, зокрема, не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується  за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ – 5 відсотків.

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення – п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ.

Отже, фізичні особи – резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи – резидента, але не відносяться до членів сім’ї  першого та другого ступенів споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотків від вартості будь-якої спадщини (подарунку).

Особами, відповідальними за сплату податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню,  зазначається в річній податковій декларації про майновий стан і доходи, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини, а в сільських населених пунктах – до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями – резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини або в сільських населених пунктах – до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: [email protected] 
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Читати також