Головне управління ДПС у Київській області повідомляє

by hostwx

Особи, які визнаються представниками платника податків

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п. 38.2 ст. 38 Податкового кодексу України ( далі – ПКУ), сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадку, передбачених податковим законодавством, податковим агентом, або представником платника податку.

Платник податків веде справи, пов’язані зі сплатою податків, особисто, або через свого представника (п.19.1 ст.19 ПКУ).

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності (п.19.2 ст.19 ПКУ).

У разі помилкової сплати податків/зборів чи ЄВ на  неправильні реквізити, платнику слід подати  заяву на перекид коштів

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платники податків, які помилково сплатили податки та збори, зазначивши неправильні реквізити у документах на сплату коштів до бюджетів та позабюджетних фондів, мають  подати заяву на перекид коштів:

– по єдиному внеску (далі – ЄВ) відповідно до наказу Міністерства фінансів України  від 23.07.2021 №417 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» (далі – Порядок №417) за формою, визначеною у додатку 1 до  Порядку №417 – заява надсилається в електронному вигляді через Електронний кабінет, де в меню «Листування з ДПС» приватної  частини Електронного кабінету  прикріплюється сканована заява. Заяву також можна  подати на паперовому носії до територіального органу ДПС за місцем обліку надміру сплачених коштів;

– по податках та зборах (крім ЄВ) відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення (перерахування) платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені».

Зазначену заяву платник може створити та надіслати через приватну частину Електронного кабінету, де в розділі «Заяви, запити для отримання інформації» заповнюється заява: за формою J1302001- для юридичних осіб або за формою F1302001  – для фізичних осіб. Також заяву можна подати на паперовому носії до територіального органу ДПС за місцем обліку платника податків.

Якщо у вас виникають питання стосовно заповнення вищезазначених заяв на перекид коштів на правильні реквізити, ви можете звернутися до фахівців відділу обліку платежів та зведеної звітності   управління економічного аналізу ГУ ДПС у Київській області за наданням роз’яснення за номерами телефонів:

(044)2003727

(04563)91662.

Форма заяви по єдиному внеску:

 Додаток 1 до Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску   

  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру

  та/або помилково сплачених коштів (пункт 6)

Заява про повернення коштів з рахунків 3556

N Реквізит  
1 Дата Заяви                                                                  
2 Найменування органу ДПС, куди подається Заява  
   
3 Код згідно з ЄДРПОУ Платника – юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки Платника – фізичної особи (серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

                   
 
4 Найменування або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб) Платника:  
   
   
   
5 Рахунок, на який було сплачено кошти

                                                         
 
6 Реквізити розрахункового документа  
6.1. дата                                                       
6.2. N                                                                              
6.3. сума (грн, коп.)                                           
7 Сума, що підлягає поверненню                      
(грн, коп.)
 
8 Напрям перерахування надміру та/або помилково сплачених коштів, що повертаються:(обрати потрібне)  
8.1. на поточний рахунок Платника у банку                                                         
8.2. на рахунок 3556                                                                                                
8.3. на єдиний рахунок                                                                                           
9 Номер рахунку, на який повертаються кошти*

                                                         

Копія розрахункового документа додається.
Керівник** _____________
(підпис)
_____________________________
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
* Не заповнюється у разі вибору напряму перерахування надміру та/або помилково сплачених коштів на єдиний рахунок (п. 8.3 Заяви);

** Застосовується у разі заповнення юридичною особою.

 

Форма заяви по податках та зборах (крім ЄВ):

J1302001    

 F1302001

   Додаток 1

 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

 Код органу ДФС, куди подається заява  
 
 Назва органу ДФС, куди подається заява  
 
 Податковий номер платника або серія (за наявності) та   

 номер паспорта фізичної особи – платника податків

 
 
 Найменування або прізвище, ім’я, по батькові (для

 фізичних осіб) платника податків

 
 
 Поштова адреса  
 
 Контактний телефон  
 
 Сума (грн, коп)  
 
 Дата сплати до бюджету (кількість рядків 9999)  
   
 
 Код класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти  
 
 Назва коду бюджетної класифікації, з якого повертаються кошти  
 
 Рахунок, з якого повертаються кошти  
 
 МФО Казначейства  
 
 Код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, з якого повертаються кошти  

 Напрям перерахування коштів:

 (позначкою “√” необхідно відмітити один з 4-х напрямів перерахування та заповнити реквізити для такого перерахування)

   На поточний рахунок платника податку в установі банку:

 рахунок, на який повертаються кошти  
 
 МФО банку, в якому відкрито рахунок, на який повертаються кошти  
 
 податковий номер платника або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи – платника податків, на ім’я якого відкрито рахунок, на який повертаються кошти  

   На бюджетний рахунок для погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС:

 код органу ДФС, куди перекидаються кошти  
 
 назва органу ДФС, куди перекидаються кошти  
 
 код класифікації доходів бюджету, на який повертаються кошти  
 
 назва коду бюджетної класифікації, на який повертаються кошти  
 
 рахунок, на який повертаються кошти  
 
 МФО Казначейства  
 
 код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, на який повертаються кошти  

   На електронний рахунок ПДВ:

 рахунок, на який повертаються кошти  
 
 МФО Казначейства  
 
 податковий номер платника або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи – платника податків, на ім’я якого відкрито рахунок, на який повертаються кошти  

   Повернення у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку (фізичні особи)

 До заяви додаються …………………………………..       додатків на                 арк.

         
 (посада – для юридичних осіб)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище)

 Електронний документообіг між платниками податків та контролюючими органами

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що електронний документообіг між платниками податків та контролюючими органами здійснюється відповідно до ПКУ та  Законів України №851 «Про електронні документи та електронний документообіг» , № 2155 «Про електронні довірчі послуги» без укладення відповідного договору.

Перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків, визначає керівник платника податків, він  же змінює  їхні повноваження.

Суб’єктом електронного документообігу платник податків стає після надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону № 2155.

Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом припиняється виключно у випадках:

 –    отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника платника податків;
 –    отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про зміну керівника платника податків;

–     отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

–     наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;
–     наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків у зв’язку зі смертю.

Порядок обміну електронними документами платника податків та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Податки для ФОП  з 01 січня 2023 року

 Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що з 01 січня 2023 року набирає чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», яким затверджено:

– розмір мінімальної заробітної плати – 6700 грн. на місяць або 40,46 грн. у погодинному розмірі (такий  розмір застосовується з 01 жовтня 2022 року). Протягом 2023 року підвищення розміру мінімальної заробітної плати Законом не передбачено.

– розмір прожиткового мінімуму:

2 684 грн. – для працездатних осіб,

2 272 грн. – для дітей віком до шести років,

2 833 грн. – для дітей віком від  6 до18 років.

2 093 грн. – для осіб, які втратили працездатність.

Загальний показник – 2 589 грн.

Відповідно до цих показників,  розміри   єдиного соціального внеску  та ставки  єдиного податку, які сплачуватимуть ФОП  з 01 січня 2023 року, становитимуть:

ФОП І групи – ЄСВ становитиме 1474,0грн. на місяць (22%  розміру мінімальної заробітної плати), єдиний податок  – 268,40 грн. на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2023 року);

ФОП  ІІ групи – ЄСВ становитиме 1474,0грн. на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати), єдиний податок – 1340,0 грн. на місяць (20%  мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2023 року);

ФОП  ІІІ групи – ЄСВ становитиме 1474,0грн. на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати), а єдиний податок – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.

На час дії воєнного стану для платників ЄП ІІІ групи  діє пільгова ставка 2% (неплатники ПДВ).

Оскільки мінімальна заробітна плата встановлена незмінна на рік, то весь 2023 рік діятимуть:  мінімальний розмір ЄСВ за місяць – 1 474 грн., максимальний  розмір ЄСВ за місяць –  22 110 грн..

Максимальні обсяги доходу протягом календарного року для  ФОП – платників єдиного податку не повинні перевищувати:

І група – 1 118 900 грн. (167 мінімальних заробітних плат),

ІІ група – 5 587 800 грн. (834 мінімальні заробітні плати),

ІІІ група (3% та 5%) – 7 818 900 грн. (1 167 мінімальних заробітних плат).

ФОП зобов’язаний дотримуватись встановлених лімітів максимального обсягу доходу, оскільки це одна з умов перебування на  спрощеній системі оподаткування. У разі порушення граничних обсягів річного доходу, підприємці мають перейти на сплату інших податків і зборів (на загальну систему оподаткування).

 20 січня 2023 року – останній день подання звітності та сплати

окремих податків  та зборів

 Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що п’ятниця, 20 cічня 2023 року, є останнім днем подання:

  • податкової декларації з ПДВ за грудень 2022 року;
  • декларації акцизного податку за грудень 2022 року;
  • податкової декларації платниками єдиного податку ІІІ групи зі сплатою 2 % від доходу за грудень 2022 року;
  • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень 2022 року, в разі неподання податкової декларації на 2022 рік;
  • податкової декларації з рентної плати з розрахунком рентної плати за грудень 2022 року:

– за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

– за користування радіочастотним ресурсом України;

– за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

– за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Також 20 січня 2023 року є останнім днем сплати:

  • авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ групи за січень 2023 року
  • ЄСВ роботодавцями за за грудень 2022 року (крім гірничих підприємств).

 При продажу алкогольних напоїв в роздрібній мережі, необхідно сканувати штрих-код товару та акцизної марки кожної одиниці алкогольного напою

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що Податковим кодексом України визначено, що марка акцизного податку – спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.

Відповідно до п. 5 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 № 1251, одним із обовʼязкових реквізитів марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв є QR-код та штрих-код, які містять інформацію про серію та номер марки.

Наказом МФУ від 08.06.2021 № 329 «Про затвердження змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів» передбачено, що фіскальний касовий чек на товари (послуги) – розрахунковий документ/ електронний розрахунковий документ, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги), який має містити один із обовʼязкових реквізитів – цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.

Відповідно до п.11 ст. 3 розділу ІІ  Закону України від 06.07.1995  № 265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” субʼєкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі  (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобовʼязані проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій та/або через програмні реєстратори розрахункових операцій для підакцизних товарів з використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а також із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями.

Тобто, при продажу алкогольних напоїв в роздрібній мережі, необхідно сканувати штрих-код товару та акцизної марки кожної одиниці алкогольного напою.

З грудня 2022 року запроваджено щомісячний Звіт про обсяги придбання тютюнової сировини, обсяги виробництва, реалізації виробникам тютюнових виробів та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Законом України від 30 листопада 2021 №1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (далі – Закон №1914) внесено зміни до підпункту 213.3.13 пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) щодо запровадження подання до контролюючих органів за основним місцем обліку тютюново-ферментаційними заводами звіту про обсяги імпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осіб, які виробляють тютюнову сировину на митній території України,  обсяги виробництва, реалізації виробникам тютюнових виробів та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини (далі – Звіт).

З метою реалізації зазначених вимог Міністерством фінансів України прийнято наказ від 07.09.20232 №271 «Про затвердження форми звіту про обсяги імпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осіб, які виробляють тютюнову сировину на митній території України,  обсяги виробництва, реалізації виробникам тютюнових виробів та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2022 року за №1144/38480 (далі – наказ №271), та набирає чинності з 20.12.2022 року.

Такий Звіт прирівнюється до податкової декларації для цілей застосування норм Кодексу щодо проведення перевірок та притягнення до відповідальності за вчинення податкових правопорушень та подається у строк, передбачений Кодексу для подання податкової декларації акцизного податку за місячний податковий період.

Декларація акцизного податку подається за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Кодексу, щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації (п.223.2 ст.223 Кодексу).

З урахування зазначених вимог Кодексу, а також дати набрання чинності наказу №271, тютюново-ферментаційними заводами Звіт подається починаючи зі звітного періоду – за грудень 2022 року за формою J(F) 0211001 в термін до 20 числа місяця наступного за звітним (податковим) періодом.

Електронні формати Звіту розміщені на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність / Інформаційно-аналітичне забезпечення / Реєстр електронних форм податкових документів.

 Коли СГ надається  відмова в реєстрації платником єдиного податку

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що у разі відмови в реєстрації платником єдиного податку, контролюючий орган протягом 2-ох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви надає письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.   

Підставами для прийняття рішення контролюючим органом про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:
-невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим ст. 291 ПКУ;
-наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

-недотримання суб’єктом господарювання вимог, встановлених п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ.

Податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги та інші документи з питань адміністрування податків/зборів, податкового контролю, контролюючі органи  надсилають лише за податковою адресою

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що пунктом 45.1 ст. 45 ПКУ встановлено, що платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

 Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у ЄДР (абзац перший п. 45.2 ст. 45 ПКУ).

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків, крім фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями та не провадять незалежну професійну діяльність, визначено статтею 66 ПКУ.

Підставами для внесення змін до облікових даних платників податків, зокрема, є інформація органів державної реєстрації (п.п. 66.1.1 п. 66.1 ст. 66 ПКУ).
Платник податків, який у порядку та у строки, визначені ст. 66 ПКУ, повідомив контролюючий орган про зміну податкової адреси, на період з дня державної реєстрації зміни податкової адреси до дня внесення змін до його облікових даних звільняється від виконання вимог документів, надісланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата (п. 42.3 ст. 42 ПКУ).
Таким чином, контролюючим органом у паперовому вигляді податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги або інші документи з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, надсилаються виключно за податковою адресою:

–    юридичній особі – за місцезнаходженням юридичної особи, інформація про яку міститься в ЄДР;

–     фізичній особі – підприємцю – за адресою місця проживання, інформація про яку міститься в ЄДР;

–     громадянам – за адресою місця проживання, інформація яку міститься в Державному реєстрі.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: [email protected] 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Читати також