Головне управління ДПС у Київській області повідомляє

by hostwx

19 липня завершився граничний термін сплати окремих податків та внесків

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що 19 липня 2023 року є граничним терміном сплати окремих податків та внесків:

– останній день сплати за попередній квартал авансових платежів з ПДФО ФОП, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, розрахованих самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат – п.п. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ;

– останній день сплати єдиного внеску, нарахованого за попередній квартал ФОП, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну діяльність та членами фермерських господарств – абз. третій ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464.

20 липня закінчується граничний термін подання звітів та сплати окремих податків та внесків

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що 20 липня 2023 року є граничним терміном подання звітності та сплати окремих податків і платежів:

Останній день подання

податкової декларації рентної плати за червень 2023 року з розрахунком:

– рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

– рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

– рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

– рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України – п. 257.1 ст.257 ПКУ;

– податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (юридичні особи та фізичні особи – підприємці, крім громадян) за червень у разі не подання податкової декларації на 2023 рік – п. 286.3 ст.286 ПКУ;

– податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні зі сплатою 2%  від доходу за червень 2023 року – п.п.9.6 та п.п. 9.7 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ;

– податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2023 року – п.п.49.18.1 п.49.18 ст.49 та п.203.1 ст.203 ПКУ;

– декларації акцизного податку за червень 2023 року – п. 223.2 ст.223 ПКУ;

Останній день сплати за липень 2023 року

– авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ групп – п.295.1 ст.295 ПКУ;

– єдиного внеску, нарахованого за червень 2023 року роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств) – абз. 1 част. 8 ст. 9 Закону України № 2464.

Важливо для учасників міжнародних груп компаній

До уваги учасників міжнародних груп компаній (далі – МГК): Законом України від 20.03.2023 № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (далі – Закон № 2970-IX) відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/country-by-country-reporting-compilation-of-2021-peer-review-reports_73dc97a6-en) запроваджені зміни в законодавство щодо подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній (далі – Звіт у розрізі країн МГК).

Зокрема, Законом № 2970-IX розширено визначення МГК за рахунок віднесення до МГК юридичних осіб або утворень без статусу юридичних осіб, які провадять господарську діяльність через постійні представництва в іншій юрисдикції (державі/території) (підпункт 14.1.1133 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Зміни також стосуються річного порогового значення консолідованого доходу групи, який відтепер дорівнюватиме або перевищує еквівалент в 750 млн Євро (абзац другий підпункту 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 розділу І ПКУ).

Щодо подання Звіту у розрізі країн МГК, то згідно з оновленою редакцією Звіт у розрізі країн МГК подається за наявності однієї з таких обставин (абзаци третій − сьомий підпункту 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 розділу I ПКУ):

– платник податків є материнською компанією МГК;

– материнська компанія МГК уповноважує платника податків на подання Звіту у розрізі країн МГК;

– законодавство юрисдикції податкового резидентства материнської компанії якої, не вимагає подання Звіту у розрізі країн МГК;

– між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але не набрала чинності відповідна угода QCAA (підпункт 14.1.103 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ) станом на дату закінчення фінансового року, за який має бути поданий Звіт у розрізі країн МГК;

– між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але наявні факти системного невиконання відповідної угоди QCAA.

При цьому для резидентів України – материнських компаній МГК, які зобов’язані подавати Звіт у розрізі країн МГК, першим звітним періодом є фінансовий рік, який закінчується у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року (абзац п’ятий пункту 53 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ). Тобто, граничним терміном для подання Звіту у розрізі країн МГК для материнських компаній є 31.12.2023.

Для решти платників податків перший звітний період – це фінансовий рік, який розпочинається у період з 1 січня до 31 грудня року, в якому Багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін звітами у розрізі країн (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports) набрала чинності щонайменше з однією іноземною юрисдикцією (абзац шостий пункту 53 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Крім того, відповідно до нової редакції ПКУ подавати Повідомлення про участь у МГК (до 1 жовтня року, що настає за звітним) повинні лише ті платники податків, які є учасниками відповідної МГК та у звітному році здійснювали контрольовані операції. Дана норма починає діяти для звітних періодів з 01.01.2022 (абзац другий підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39.4 розділу І ПКУ та абзац четвертий пункту 53 підрозділу 10  розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Також Закон № 2970-IX уточнює визначення недостовірної інформації, що міститься в Повідомленні про участь у МГК. А саме: це інформація, яка вплинула на правильність ідентифікації кожного з учасників МГК, юрисдикції (держави, території) їх реєстрації, діяльності, податкового резидентства та юрисдикції подання Звіту у розрізі країн МГК (підпункт 39.4.2.2 підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39.4 розділу І ПКУ).

Разом з цим, також звертаємо увагу, що з 01.01.2024 за неподання уточнюючого Звіту у розрізі країн  МГК протягом 30 календарних днів з дня одержання повідомлення контролюючого органу про виявлені помилки у звіті (абзац шостий пункту 120.6 статті 120 розділу II ПКУ) передбачено штраф, що становить десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи (на 1 січня податкового (звітного) року) за кожний календарний день, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (абзац сьомий пункту 120.6 статті 120 розділу II ПКУ).

Загалом прийняття Закону № 2970-IX і внесення відповідних змін до ПКУ забезпечує належне виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо обміну інформацією для податкових цілей.

Щодо обмежень здійснення видів діяльності ФОП на загальній системі оподаткування

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Статтею 42 Конституції України встановлено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Перелік видів діяльності, які не має право здійснювати фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування, визначений у ст. 4 Закону України від 07.02.1991 №698-ХІІ «Про підприємництво» із змінами та доповненнями.

ФОП на загальній системі оподаткування мають право здійснювати будь-яку діяльність, яка не заборонена законом.

Порядок отримання електронних довірчих послуг у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС

Головне управління ДПС у Київській області нагадує порядок отримання у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України (далі – Надавач) електронних довірчих послуг (далі – ЕДП):

  1. потрібно ознайомитись з Регламентом Надавача (зі змінами) та умовами Договору про надання ЕДП;
  2. підготувати необхідні для отримання ЕДП документи, з переліком яких можна ознайомитись у розділі «Отримання електронних довірчих послуг» вебсайту Надавача, обравши відповідну категорію (можна також надати документи за допомогою функції «Шерінг» застосунку «Дія»);
  3. звернутися до обраного відокремленого пункту реєстрації (далі – ВПР) з оригіналами документів для ідентифікації користувача та передачі необхідних для реєстрації документів, у разі наявності відображення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон у застосунку «Дія», версії не нижче 2.0 – ідентифікація користувача та передача документів здійснюється за допомогою смартфону.

Звертаємо увагу, що ВПР не надає послуги з копіювання, друку та заповнення реєстраційних карток, бланків та інших документів, а також не здійснює продаж або безоплатне надання захищених носіїв особистих ключів.

ЮО – платники ЄП третьої групи, які порушили умови перебування на спрощеній системі оподаткування, зобов’язані перейти на загальну систему

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу України, платники єдиного податку, зокрема, юридичні особи, зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у таких випадках та в строки:

– у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками (далі – ЄП) ІІІ групи (крім платників ЄП ІІІ групи – електронних резидентів (е-резидентів), – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

– у разі застосування платником ЄП іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ст. 291 ПКУ (крім платників ЄП ІІІ групи – електронних резидентів (е-резидентів), – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

– у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

– у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників ЄП (крім платників ЄП ІІІ групи – електронних резидентів (е-резидентів), – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

– у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім п. 59.1 ст. 59 ПКУ, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів;

– у разі набуття платником статусу резидента Дія Сіті з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому платник набув статус резидента Дія Сіті.

Згідно з п.п. 296.5.4 п. 296.5 ст. 296 ПКУ платники ЄП ІІІ групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою ЄП, встановленою для таких платників п. 293.3 ст. 293 ПКУ;

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою ЄП, встановленою для таких платників п. 293.3 ст. 293 ПКУ (у разі перевищення обсягу доходу).

У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розд. ХIV ПКУ, або здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, платники ЄП в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій (п.п. 296.5.5 п. 296.5 ст. 296 ПКУ).

Пунктом 293.5 ст. 293 ПКУ визначено, що ставки ЄП для платників ІІІ групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених п. 293.3 ст. 293 ПКУ:

– до суми перевищення доходу, визначеного у п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ;

– до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розд. ХIV ПКУ;

– до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Щодо місця обліку ЮО, у якої місцезнаходження офісу та виробництва розташовані у різних районах

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України, місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Пунктом 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України встановлено, що платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах  за місцезнаходженням юридичних осіб (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Таким чином, юридична особа повинна стати на облік в контролюючому органі за місцем розташування офісу, тобто основне місце обліку, а також, в контролюючому органі за місцем розташування (реєстрації), у разі наявності, підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Безперебійність надання послуг на деокупованих територіях – у фокусі уваги

ДПС продовжує роботу над відновленням роботи ДПІ, які знаходяться на деокупованих територіях, та надання послуг, у тому числі реєстрації громадян у Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО).

«За підтримки міжнародного партнера EU4PFM оновлено  обладнання, що дозволяє забезпечити стабільну роботу ДРФО та його стійкість до можливих загроз», – зазначила заступник Голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Наталія Калєніченко.

ДРФО є однією з основних ІКС ДПС, пріоритетним електронним інформаційним ресурсом України, який взаємодіє з державними реєстрами та інформаційними системами 18 державних органів (понад 40 наборів даних).

Тільки за даними Мінцифри ДРФО опрацьовано 1,2 млрд запитів із 3 млрд обмінів даних на платформі електронного обміну «Трембіта».

Модернізація апаратного комплексу ДРФО завдяки міжнародним партнерам дає можливість безперебійно, системно надавати послуги та сервіси громадянам в умовах воєнного стану.

Працюємо разом на перемогу!

До уваги фінансових агентів: Порядок застосування загального стандарту звітності CRS набрав чинності

Державна податкова служба України звертає увагу фінансових установ, що наказ Мінфіну від 26 травня 2023 року № 282 «Про затвердження Порядку застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information)» набрав чинності.

Зазначений Порядок встановлює процедури та норми, необхідні для виконання фінансовими установами вимог щодо збору інформації про підзвітні рахунки та її належної перевірки.

Так, зокрема:

– Порядок визначає перелік інформації, яку підзвітна фінансова установа зобов’язана встановлювати та включати до звіту про підзвітні рахунки щодо кожного підзвітного рахунку, який вона веде;

– встановлюються вимоги до належної комплексної перевірки з метою виявлення підзвітних рахунків та описуються процедури належної комплексної перевірки:

існуючих рахунків фізичних осіб;

нових рахунків фізичних осіб;

існуючих рахунків організацій;

нових рахунків організацій;

– встановлюються спеціальні додаткові правила для виконання процедур, зокрема, щодо покладання на документи самостійної оцінки та документальні докази, а також щодо агрегування залишків рахунків та перерахунку валют;

– визначається порядок виконання обов’язків підзвітної фінансової установи, в тому числі щодо визначення статусу підзвітної фінансової установи, застосування заходів належної комплексної перевірки до фінансових рахунків, впровадження фінансовою установою правил належної комплексної перевірки фінансових рахунків для встановлення їх підзвітності для цілей Багатосторонньої угоди CRS тощо.

Ознайомитися з Порядком можна за посиланням.

(гіпперпосилання на  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-23#Text)

Для звірки даних з плати за землю ФО можуть звернутися до податкового органу за місцем реєстрації або за місцем знаходження земельних ділянок

Головне управління ДПС у Київській області нагадує фізичним особам – платникам податків, що відповідно до абзаців сьомого – дванадцятого п. 286.5 ст. 286 ПКУ, платники плати за землю мають право письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку (з дотриманням вимог, визначених п. 42.4 ст. 42 ПКУ) звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), для проведення звірки даних щодо:

– розміру площ та кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

– права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень п. п. 281.4 і 281.5 ст. 281 ПКУ;

  • розміру ставки земельного податку;
  • нарахованої суми плати за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган, до якого звернувся платник плати за землю, проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Якщо платник має у власності кілька земельних ділянок, щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий платник має право звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю) (абзац шостий п. 286.5 ст. 286 ПКУ).

Крім того, фізичні особи, з використанням кваліфікованого електронного підпису, мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з плати за землю, в меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Як виправити помилку в надісланому Повідомленні про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію яких зупинено

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п. 10 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації ПН/РК, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

Платник податку в разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН – п. 4 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2019 за № 1245/34216 .

На офіційному вебпорталі ДПС розміщені та постійно оновлюються відомості щодо засобів електронного зв’язку, за допомогою яких можуть подаватися письмові пояснення та копії документів. – п. 8 Порядку №520.

Пояснення та копії документів подаються у вигляді Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію яких зупинено (далі – Повідомлення). Звертаємо увагу, що чинним законодавством не передбачено виправлення помилок у надісланному Повідомленні, але при отриманні платником квитанції про не прийняття Повідомлення, такий платник має право надіслати його з правильними даними.

Щодо компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску у зв’язку із створенням нового робочого місця

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 року №153 «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Порядок №153) передбачено компенсацію роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) у зв’язку із створенням нового робочого місця.

Дія Порядку №153 поширюється на суб’єктів господарювання – роботодавців, які починаючи з 2013 року:

– створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;

– протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.

Якщо роботодавець забезпечив дотримання вищезазначених вимог, передбачених п. 2 Порядку №153, то він отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

ФОП – платник ЄП І групи, яка здійснює перукарські послуги, може надавати послуги манікюру, педикюру, візажу, косметології та масажу

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.п. 291.4.1 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України, до платників єдиного податку І групи, належать ФОП, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Перелік видів послуг, які відносяться до побутових послуг населенню та надаються платниками ЄП І та ІІ груп, визначено п. 291.7 ст. 291 ПКУ, який включає вид діяльності «послуги перукарень».

Нагадаємо, що у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 зі змінами та доповненнями (далі – Наказ № 457).

Основне призначення Класифікації видів економічної діяльності – визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

Відповідно до КВЕД ДК 009:2010 послуги перукарень відносяться до класу 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси».

Наказом Державного комітету статистики України від 23.12.2011 № 396 «Про затвердження Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності» із змінами та доповненнями, клас 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси» КВЕД ДК 009:2010 включає миття волосся, підрівнювання та підстригання, укладання, фарбування, тонування, завивання, розпрямлення волосся та подібні види послуг, що їх надають для чоловіків та жінок, а також гоління та підрівнювання бороди, масаж обличчя, манікюр і педикюр, макіяж тощо.

ФОП – платник єдиного податку І групи, яка здійснює діяльність, з надання перукарських послуг, що належить до класу 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси», також має право надавати послуги манікюру, педикюру, візажу, косметології та масажу обличчя без використання праці найманих осіб.

Які операції не вважаються реалізацією пального на період дії воєнного стану чи надзвичайного стану

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, на період дії воєнного стану не вважаються реалізацією пального:

– операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України, що здійснюються у зв’язку з примусовим відчуженням або вилученням такого пального для потреб держави у відповідності до Закону України від 17.05. 2012 № 4765-VI «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», за умови якщо у майбутньому його попереднім власником або уповноваженою ним особою не буде здійснено заходів щодо отримання компенсації за примусово відчужене або вилучене пальне;

– операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України, що здійснюються у зв’язку з його передачею ЗСУ та добровольчим формуванням територіальних громад, Нацгвардії України, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, МВС України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, органам місцевого самоврядування, а також на користь центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості;

– операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України як гуманітарної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: [email protected]

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській областіhttps://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Читати також