Головне управління ДПС у Київській області повідомляє

by hostwx

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію пального із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій

Державна податкова служба України повідомляє, що відповідно до абзацу першого пункту 82 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, з урахуванням змін, внесених Законом України від 21 вересня 2022 року № 2618-IX «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану», тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, але не довше ніж до 1 липня 2023 року, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, палива моторного альтернативного, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними пунктом 41 підрозділу 5 цього розділу, яким встановлено ставки акцизного податку на такі товари, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00, оподатковуються ПДВ за ставкою у розмірі 7 відсотків.

Таким чином, знижена ставка 7 відсотків ПДВ на вищезазначені операції з пальним скасовується з 1 липня 2023 року, та такі операції оподатковуватимуться вже за основною ставкою ПДВ – 20 відсотків.

Правові засади застосування РРО та програмних РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06 липня 1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265). Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Згідно пунктів 1 та 2 статті 3 Закону № 265 визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції зобов’язані:

проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї РРО чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний РРО QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).

При цьому, вимоги Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 21 січня 2016 року № 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за № 220/28350, передбачають, що фіскальний чек має містити обов’язкові реквізити.

Так, для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, фіскальний чек одним із обов’язкових реквізитів має містити, зокрема, відображення окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери “ПДВ” (рядок 21 фіскального чеку).

З огляду на викладене, ДПС звертає увагу суб’єктів господарювання, які зареєстровані платниками ПДВ та здійснюють реалізацію пального із застосуванням РРО, на необхідності безумовного додержання вищезазначених вимог діючого законодавства в частині відображення у фіскальному чеку відповідних розмірів ставки та загальної суми ПДВ.

Доходи ФОП загальної системи оподаткування: чи включається до них сума отриманої безповоротної фінансової допомоги

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що за визначенням, наведеним у п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), безповоротною фінансовою допомогою є:

– сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;

– сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

– сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;

– основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).

Об’єктом оподаткування ФОП на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто, різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП – п. 177.2 ст. 177 ПКУ.

Під час нарахування/виплати ФОП доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують/ виплачують такий дохід, не утримують податок на доходи фізичних осіб у джерела виплати, якщо ФОП, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності.

Якщо ФОП отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку – фізичних осіб -п. 177.6 ст. 177 ПКУ.

Суми безповоротної фінансової допомоги, наданої фізичній особі, включаються до складу оподатковуваного доходу як дохід у вигляді додаткового блага, що визначено п.п. «г» п.п. 164.2.17 п 164.2 ст. 164 ПКУ.

Надана безповоротна фінансова допомога не є результатом від здійснення підприємницької діяльності ФОП, що проводиться у порядку та за правилами передбаченими законодавством для такої категорії осіб, тому така сума допомоги оподатковується за нормами встановленими ПКУ для оподаткування доходів фізичних осіб як додаткове благо.

Підпунктом 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ визначено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок за ставкою, визначеною у ст. 167 ПКУ.

Крім того, такі доходи є об’єктом оподаткування військовим збором, – ст. 163 ПКУ.

Пунктом 163.1 ст. 163 ПКУ передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого серед іншого включається дохід, отриманий платником податку у вигляді додаткового блага (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ).

Отже, сума отриманої безповоротної фінансової допомоги включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку – фізичної особи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5 %.

Заповнення поля 6 «Місце провадження господарської діяльності» заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, ФОП – платником ЄП, який планує здійснювати ЗЕД за межами України

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що суб’єкт господарювання для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Заява) – до п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Форму Заяви затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308.

У Заяві зазначаються обов’язкові відомості, зокрема, місце провадження господарської діяльності. У разі зміни податкової адреси СГ, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку І та ІІ груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни – п. 298.5 ст. 298 ПКУ.

У разі зміни податкової адреси СГ, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку ІІІ групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни – п. 298.6 ст. 298 ПКУ.

Згідно з п. 299.7 ст. 299 ПКУ, інформація щодо місця провадження господарської діяльності вноситься до реєстру платників єдиного податку.

Таким чином, СГ – платник єдиного податку, який планує здійснювати зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) повинен у строки, встановлені ПКУ, подати Заяву з позначкою «Внесення змін».

У полі 6 «Місце провадження господарської діяльності», в якому повинна зазначатися інформація, зокрема щодо області, району, населеного пункту, вулиці, номеру будинку/офісу/квартири, індексу, така особа заповнює тільки графу «Область, район, населений пункт», в якій зазначає: «Виконання робіт чи надання послуг за межами України (експорт)» та/або «Поставка товарів за межами території України (експорт)». Інші графи поля 6 Заяви не заповнюються.

Екологічний податок: платники, база та об’єкт оподаткування

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що згідно з п. 242.1 ст.242 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), об’єктом та базою оподаткування екологічним податком є:

– обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

– обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;

– обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання;

– обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

– обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

База оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) року зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 тонн за рік (п. 242.4 ст. 242 ПКУ).

Платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, які під час провадження діяльності на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюють:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

– скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

– розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);

– утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

– тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк – п. 240.1 ст. 240 ПКУ.

В Україні для цигарок та алкоголю запроваджують акцизні марки нового зразка – з додатковим захисним голографічним елементом

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що 01 липня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2023 року №618 “Деякі питання маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах”, якою ухвалено рішення про заміну акцизних марок для маркування алкоголю, тютюну та цигарок.

Постановою №618 затверджено нові зразки марок акцизного податку для:

алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва;

тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва.

Державній податковій службі доручено забезпечити виготовлення та продаж з 25 серпня акцизних марок нового зразка для алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва в установленому порядку.

Припиняється з 01 вересня 2023 року продаж марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигарета старого зразка, а до 31 січня 2024 року акцизні марки старого зразка мають бути знищені.

Яким чином платник податку може отримати витяг з Реєстру платників ПДВ

Головне управління ДПС у Київській області інформує платників податків, що відповідно до п.183.13 ст.183 Податкового кодексу України, з метою забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, а також юридичних та фізичних осіб інформацією, ДПС України щоденно оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та власному офіційному веб-сайті:

-дані з Реєстру платників ПДВ із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії реєстрації платника ПДВ;

-інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників ПДВ анульовано, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.

Крім того, за запитом платника ПДВ, контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом 2-ох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру, який  діє до внесення змін до Реєстру.

Такий витяг діє до внесення змін до реєстру платників податку на додану вартість.

Для отримання витягу платник ПДВ подає Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗВР (додаток 8 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130) .

Подати запит заявник може в один з таких способів:

– особисто платником ПДВ або через його законного представника,

– шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом),

– заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://cabinet.tax.gov.ua/login.

Всі розділи запиту підлягають заповненню.

Запит обов’язково повинен бути підписаний заявником із зазначенням дати.

Запит подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податку.

Отримати витяг можна у Головних управліннях Державної податкової служби України в областях та м. Києві, а також Міжрегіональних управліннях ДПС по роботі з великими платниками податків.

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість заявник може отримати особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://cabinet.tax.gov.ua/login.

Електронний кабінет забезпечує платникам можливість перегляду стану особових рахунків зі сплати податків та зборів

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що в Електронному кабінеті, розміщеному на офіційному вебпорталі ДПС, платники податків мають змогу переглянути  власні особові рахунки зі сплати податків, зборів та інших платежів та дізнатись стан розрахунків з бюджетом (наявність боргу, переплати, тощо).

У меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету     платник податків має доступ до своїх особових рахунків – при зверненні до вказаного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, в якій міститься інформація по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату.

Нагадаємо, що вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Фізичні особи після ідентифікації за допомогою платіжної системи можуть сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти або за допомогою QR-коду.

Для юридичних осіб можливість сплати податків, зборів та платежів через Електронний кабінет на даний час не реалізована.

З інформацією щодо сплати податків, зборів, платежів фізичні особи можуть ознайомитись у меню «Стан розрахунків з бюджетом» розділу «Допомога» Електронного кабінету.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Оприбуткування готівки: що є відокремленим підрозділом згідно з вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що згідно з п.п. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), поняття відокремлені підрозділи, з метою оподаткування, вживається у значенні, визначеному Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ).

Пунктом 1 ст. 95 ЦКУ визначено, що філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, який розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Представництвом є відокремлений підрозділ ЮО, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи – п. 2 ст. 95 ЦКУ.

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення – п. 3 ст. 95 ЦКУ.

Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) – п. 5 ст. 95 ЦКУ.

Відповідно до ст. 9 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями, в ЄДР містяться відомості щодо юридичної особи, зокрема, дані про відокремлені підрозділи юридичної особи.

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України визначено постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 №148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» із змінами і доповненнями (далі – Положення №148).

Підпунктом 2 п. 3 розд. І Положення №148 встановлено, що відокремлені підрозділи – філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Таким чином, з метою визначення порядку оприбуткування готівки застосовується визначення відокремленого підрозділу у відповідності до вимог Положення № 148.

Які ФОП можуть бути платниками єдиного податку І-ІІІ груп

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що згідно з п.п. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України платниками єдиного податку, які відносяться до І групи, можуть бути фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

До платників єдиного податку ІІ групи, належать ФОП, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

– не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

– обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року – п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

Дія п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ не поширюється на ФОП, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), послуги з надання доступу до мережі Інтернет, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі ФОП належать виключно до ІІІ групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи (абзац четвертий п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ).

До платників ЄП ІІІ групи, належать ФОП, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року – абзац другий п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

Водночас п.п.291.5.1 – 291.5.4, 291.5.7 та 291.5.8 п. 291.5 ст. 291 ПКУ визначено, що не можуть бути платниками єдиного податку І-ІІІ груп:

СГ (зокрема ФОП), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР «Про страхування» зі змінами та доповненнями, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розд. III ПКУ;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

ФОП, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

ФОП, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 кв. м, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 кв. м;

страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

фізичні особи – нерезиденти;

платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Обчислення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів, які перебувають у власності фізичних осіб

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Згідно з п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичної особи, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. м;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. м;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток – на 180 кв. м.

Податок на нерухомість з об’єктів житлової нерухомості контролюючий орган за місцем податкової адреси(місцем реєстрації) власника житлової нерухомості  обчислює таким чином:

– за наявності у власності особи одного об’єкта житлової нерухомості, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної на  пільгову площу, зазначену у п.п.266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку;

– за наявності у власності більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку;

– за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до п.п. «в» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку;

– сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Підпунктом 266.7.1 прим. 1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ визначено, що за наявності у власності платника (фізичної чи юридичної особи) об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, загальна площа якого перевищує 300 кв.м (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), розрахована сума податку збільшується на 25000 грн. на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості.

Податок на нерухомість з об’єктів нежитлової нерухомості контролюючий орган за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника нежитлової нерухомості обчислює виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

Згідно з п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, разом з детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в 10-тиденний строк інформують контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової або нежитлової нерухомості про надіслані платнику податкові повідомлення-рішення про сплату податку.

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

-об‘єктів житлової/нежитлової нерухомості, що перебувають у власності ;

-загальної площі об‘єктів житлової/нежитлової нерухомості, що перебувають у власності;

-права на користування пільгою;

-розміру ставки податку;

-нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за податковою адресою платника проводить перерахунок суми податку і надсилає йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

З 01 липня припинено дію окремих пільг в оподаткуванні ПДВ

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що з 01 липня 2023 року припинено дію окремих норм Податкового кодексу України, відповідно до яких діяли пільгові режими оподаткування у частині ПДВ:

  • завершено дію п.82 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ щодо тимчасового, на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 липня 2023 року оподаткування ПДВ за ставкою 7% операцій з постачання на митній території та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, палива моторного альтернативного, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними п. 41 підрозд. 5 розділу ХХ ПКУ, – відновлено оподаткування ПДВ за ставкою 20 % операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території пального (бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, палива моторного альтернативного, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними п. 41 підрозд.5 розд.ХХ ПКУ, нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00) ( крім випадків, коли такі товари відповідно до ПКУ оподатковуються ПДВ за ставкою 0%),
  • завершилася дія карантину, запровадженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації» (із змінами та доповненнями) для запобігання та протидії COVID-19, та скасовано:

– встановлене в п. 71 підр.2 розд. ХХ ПКУ на період з 17 березня по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину, звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України (а також звільнення від митних платежів) та постачання на митній території України товарів (у т.ч. лікарських засобів, медичних виробів, медичного обладнання), необхідних для запобігання виникненню/поширенню коронавірусу, спеціальний перелік яких визначений постановою КМУ від 20.03.2020 №224;

– припинено дію п.72 підрозд.2 розд. ХХ ПКУ, згідно з яким операції, передбачені у п.71 підрозд.2 розд. ХХ ПКУ та/або п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст.197 ПКУ (надання благодійної допомоги, безоплатне постачання товарів/послуг, тощо), які здійснювалися громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями під час карантину, не включалися ними при обрахунку загальної суми для цілей обов’язкової реєстрації платником ПДВ.

Страховий стаж можна «докупити», заключивши з податковим органом договір про добровільну участь, яким передбачено одноразову сплату ЄСВ

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до частини 2 ст. 10 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) особи, зазначені в частині 1 ст. 10 Закону № 2464 (особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями; ФОП; особи. що провадять незалежну професійну діяльність;  члени фермерського господарства) беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню – абз. 1 частини 5 ст. 10 Закону № 2464.

Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449 (далі – Інструкція № 449), визначено, що за бажанням особи сплатити ЄВ за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та у разі отримання від неї заяви про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата ЄВ) після перевірки викладених у заяві відомостей контролюючі органи у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладають договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата ЄВ) за формою, наведеною в додатку 5 Інструкції № 449.

Абзацами першим – другим частини 5 ст. 10 Закону № 2464 передбачено, що сума сплаченого ЄВ за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору (у 2023 році – 1474,0грн.), помножений на коефіцієнт 2. В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму ЄВ, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої на дату укладення договору (у 2023 році – 22110,0 грн).

Таким чином, особа, якій не вистачає до страхового стажу декількох місяців, може заключити договір про добровільну участь, яким передбачена одноразова сплата ЄВ за попередні періоди, в яких вона не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на будь-який період, але не менше одного місяця.

Коли податкові вимоги та податкові повідомлення вважаються відкликаними

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до ст. 60 Податкового кодексу України податкова вимога (далі – ПВ) або податкове повідомлення-рішення (далі – ППР) вважаються відкликаними, якщо:

– сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення (ПВ вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми податкового боргу в повному обсязі);

– контролюючий орган скасовує раніше прийняте ППР про нарахування суми грошового зобов’язання або ПВ (ППР або ПВ вважаються відкликаними з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування такого ППР або ПВ);

– контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання раніше прийнятого ППР або суму податкового боргу, визначену в ПВ (ППР або ПВ вважаються відкликаними з дня надходження до платника податків ППР або ПВ, які містять зменшену суму грошового зобов’язання або податкового боргу);

– рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується ППР контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в ПВ (ППР або ПВ вважаються відкликаними у день набрання законної сили відповідним рішенням суду);

– рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, визначена у ППР контролюючого органу, або сума податкового боргу, визначена в ПВ (ППР або ПВ вважаються відкликаними з дня надходження до платника податків ППР або ПВ, які містять зменшену суму грошового зобов’язання або податкового боргу).

Чи зобов’язані ФОП використовувати печатку

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що cтаттею 128 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року № 436-IV (зі змінами та доповненнями), яка визначає особливості статусу громадянина як суб’єкта господарювання, не передбачено вимог щодо обов’язкової наявності печатки у суб’єкта господарювання.

Питання використання печатки при здійсненні господарської діяльності фізичні особи – підприємці, у тому числі платники єдиного податку, вирішують особисто, в залежності від специфіки діяльності.

Платники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п. 256.1 ст. 256 Податкового кодексу України платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі – юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи – підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: [email protected]

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській областіhttps://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Читати також