До уваги громадян!

by hostwx

 Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг

          ЗЕМЕЛЬНІ   ПИТАННЯ  ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

 • державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;
 • внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку з видачею  витягу;
 • внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну ділянку з видачею витягу;
 • внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею  витягу;
 • внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;
 • внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;
 • державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;
 • внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу;
 • виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не  з вини органу, що  здійснює  його ведення;
 • виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;
 • надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
  витягу з Державного земельного кадастру про
  землі в межах  території  адміністративно-територіальних одиниць;
 • надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
  витягу з Державного земельного кадастру про
  обмеження у  використанні  земель;
 • надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
  витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 • надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
  довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
 • надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
 • надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру;
 • видача довідки  про  наявність  та розмір  земельної  частки (паю);
 • видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);
 • надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового  права  у Державному  земельному  кадастрі;
 • видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою;
 • видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

ДЕРЖАВНА  МІГРАЦІЙНА  СЛУЖБА

 • вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45- річного віку;

ДЕРЖАВНА  ІНСПЕКЦІЯ  АРХІТЕКТУРИ  ТА  МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ  (ДІАМ)

 • подання  повідомлення  про  початок   виконання   підготовчих   робіт;
 • внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт;
 • скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника;
 • внесення змін  до декларації  про  початок  виконання  підготовчих  робіт;
 • подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту;
 • внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт;
 • скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за  заявою  замовника;
 • внесення змін  до  декларації  про  початок  виконання будівельних робіт;
 • реєстрація декларації про  готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта;
 • реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке  визнано  право  власності  за  рішенням суду;
 • реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1);
 • реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних  робіт);
 • внесення змін  до  декларації  про готовність  об’єкта  до експлуатації;
 • внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання  містобудівної  діяльності»);

ДОЗВОЛА

 • комплексна послуга  при  народженні  дитини  «єМалятко»;
 • видача експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження;
 • видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
 • державна реєстрація потужностей оператора ринку;
 • внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку;
 • внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності;
 • затвердження експортної  потужності;
 • видача міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва за формами № 1 при переміщенні за межі України);
 • видача міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва за формами № 2 при переміщенні за межі України);
 • видача міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва за формами № 3 при переміщенні за межі України);
 • видача ветеринарного свідоцтва (для України – форма №1) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки  Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);
 • видача ветеринарного свідоцтва (для України – форма №2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки  Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);
 • видача ветеринарної  довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання  людиною);
 • видача ветеринарно-санітарного паспорта на  тварину;
 • видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та  іншими  джерелами  іонізуючого  випромінювання;
 • реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
 • видача спеціального дозволу (лісорубного квитка) на заготівлю деревини під час проведення  рубок  головного  користування;
 • переоформлення спеціального дозволу (лісорубного квитка) на заготівлю деревини  під час проведення рубок головного користування;
 • анулювання спеціального дозволу (лісорубного квитка) на заготівлю деревини під час проведення рубок  головного  користування;
 • видача дозволу  на  спеціальне  водокористування;
 • анулювання дозволу  на спеціальне  водокористування;
 • видача дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  у  межах населеного  пункту;
 • анулювання дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами;
 • оформлення та видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 • видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ  (ОМС)

 • видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки;
 • видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду  земельних  ділянок, що перебувають у  комунальній  власності;
 • видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності;
 • видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача;
 • видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації
 • надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок;
 • поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди);
 • припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря;
 • надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду;
 • надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування;
 • надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки;
 • внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди);
 • продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб;
 • встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту);
 • надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій);
 • затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення;
 • затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
 • надання дозволу на  розроблення  технічної  документації  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів;
 • затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів;
 • затвердження технічної документації з економічної оцінки земель;
 • надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу;
 • надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування  сівозміни  та  впорядкування угідь;
 • видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок;
 • надання у користування водних об’єктів на умовах оренди;
  поновлення договору оренди водних об’єктів;
 • укладання договору оренди землі, додаткової угоди про зміну сторони;

АРХІТЕКТУРА

 • оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
 • продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
 • внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
 • видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
 • внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
 • надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
 • внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
 • надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
 • прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна;
 • прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна;
 • надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру;
 • витяг з містобудівної  документації;

РЕЄСТРАЦІЯ  ГРОМАДСЬКИХ  ОБ’ЄДНАНЬ

 • державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи;
 • державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу  юридичної  особи;
 • державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • державна реєстрація створення громадського об’єднання;
 • державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання
 • державна реєстрація рішення про відміну  рішення про припинення громадського об’єднання;
 • державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його  ліквідації;
 • державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його  реорганізації;
 • державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до  установчих документів;
 • державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання;
 • державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання;
 • державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання;
 • державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання;
 • державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ  громадського  об’єднання;
 • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Читати також