Державна  служба України з питань праці інформує щодо неприпустимості мобінгу у сфері праці

by hostwx

Поняття «мобінг» визначено  Законом України № 2759-ІХ від 16.11.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  запобігання  та  протидії  мобінгу  (цькуванню)», а саме: мобінг (цькування) – систематичні тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

Не кожен конфлікт з керівником або іншим працівником є мобінгом. Але, якщо напружена, ворожа атмосфера або виокремлення працівника з колективу чи його ізоляція мають постійний характер – є всі підстави вважати, що мобінг присутній.

Якщо роботодавець чинив мобінг стосовно працівника або не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, яке набрало законної сили працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням. Роботодавець, у свою чергу, має право за власною ініціативою звільнити працівника, який вчиняв мобінг щодо інших, якщо такий факт підтверджений рішенням суду. Слід додати, що працівник, який зазнав мобінгу, має право на отримання вихідної допомоги при звільненні у розмірі, що не може бути меншим ніж 3 середньомісячні заробітні плати.

В разі, якщо  мобінг відносно працівника призвів до моральних страждань, і вимагає від працівника додаткових зусиль для організації свого життя, то з роботодавця може бути стягнута моральна шкода на користь такого працівника. Якщо мобінг призвів до ушкодження здоров’я працівника, то це є підставою для відшкодування такому працівнику витрат на лікування.

Якщо відносно працівника було застосовано мобінг або в разі виявлення працівником ознак мобінгу, для особистого захисту працівник має право, звернутись зі скаргою до Державної служби України з питань праці та/або звернутись з позовною заявою до суду щодо визнання фактів цькування та їх усунення.

Одночасно з тим, за мобінг відносно працівника на роботі передбачено адміністративну відповідальність:

 • за правопорушення скоєне в перше – штраф на громадян від 850 до 1700 грн. або 20-30 годин громадських робіт; на фізичних осіб-підприємців, посадових осіб – від 1700 до 3400 грн. або 30-40 годин громадських робіт;
 • за правопорушення скоєне в друге протягом року або коли мобінг вчинено групою осіб – штраф на громадян від 1700-3400 грн. або 30-50 годин громадських робіт; на фізичних осіб-підприємців, посадових осіб – від 3400-6800 грн. або 40-60 годин громадських робіт.

Для того, щоб запобігти цьому негативному явищу, роботодавцю варто приділити особливу увагу правильній організації роботи та створенню сприятливих умов для працівників.

Роботодавець повинен:

 1. правильно організувати роботу працівників;
 2. створювати умови для зростання продуктивності праці;
 3. забезпечувати трудову і виробничу дисципліну;
 4. неухильно додержуватися законодавства про працю і правил охорони праці;
 5. здійснювати заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню);
 6. уважно ставитися до потреб і запитів працівників;
 7. поліпшувати умови їх праці та побуту.

Роботодавець також зобов’язаний:

 • вживати заходів для забезпечення безпеки та захисту фізичного та психічного здоров’я працівників,
 • здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, проводити інформаційні, навчальні та організаційні заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню).

Внесення змін до колективного договору.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема, заходи, спрямовані на запобігання, протидію та припинення мобінгу (цькуванню), а також заходи щодо відновлення порушених унаслідок мобінгу (цькування) прав.

Читати також