Бородянська селищна рада оголошує відкритий конкурс на кращу концепцію

by hostwx
Бородянська селищна рада
оголошує відкритий конкурс на кращу концепцію
ескізного проєкту артоб’єкта «Торжество життя переможної країни» в складі Бородянського
центру соціально-психологічної реабілітації населення.
Додаткова інформація за тел. 096-405-12-09.

 

ПРОГРАМА ТА УМОВИ
відкритого конкурсу на кращу концепцію ескізного проєкту артоб’єкта в складі Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення за адресою: Київська область, Бучанський район, смт Бородянка, вул. Центральна, 228

 Згідно Закону України № 2778–VI “Про культуру” щодо збереження і примноження національного культурного надбання, в рамках створення єдиної концепції реабілітаційних центрів, оголосити відкритий конкурс на кращу концепцію ескізного проєкту артоб’єкта «Торжество життя переможної країни» в складі Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення за адресою: Київська область, Бучанський район, смт Бородянка, вул. Центральна, 228.

Організатором конкурсу  є  Бородянська селищна рада. Конкурс проводиться у формі відкритого конкурсу.

Завдання конкурсу та основні положення

Мета конкурсу – визначення кращої концепції ескізного проєкту
артоб’єкта «Торжество життя переможної країни» в складі Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення, забезпечення глибокого осмислення подій, що розгорнулися під час російського вторгнення, у відродженні нового життя та збереженні традицій, як української, так і європейської культури, здатного ставати точкою тяжіння і місцем зустрічей.

Перед учасниками конкурсу ставиться завдання  розробити
проєктні пропозиції сучасного артоб’єкту (скульптури, скульптурної інсталяції).

Для встановлення артоб’єкту  Бородянською селищною радою пропонується земельна ділянка за адресою: смт Бородянка, вулиця Центральна, 228).

На цій ділянці належить запроєктувати артоб’єкт(и) з урахуванням існуючої містобудівної ситуації з відповідним благоустроєм території.

Місце спорудження зазначеного артоб’єкту, його “смислове поле”,   необхідно розглядати як першооснову проєкту,  яка обумовлює можливість його реалізації за допомогою   відповідних   мистецьких,  архітектурних,  просторових елементів.

Конкурс проводиться без обмеження кількості учасників, професійний  рівень яких відповідає вимогам, встановленим умовами конкурсу.

Після оголошення конкурсу учасники повинні звернутися у відділ містобудування та архітектури Бородянської селищної ради  та одержати у
організатора конкурсу конкурсну документацію та вихідні  дані  для
проектування, до яких входять:

– програма та умови конкурсу;

– топоплан з нанесенням інженерних мереж у масштабі 1:500.

При проєктуванні необхідно урахувати:

– органічне включення  в  ландшафт;

– існуючі    інженерні   мережі   на   ділянці   проєктування
зафіксовані топозйомкою М 1:500.

Проєктом необхідно передбачити:

– виразне образно-пластичне вирішення  артоб’єкта «Торжество життя переможної країни»;

– раціональне використання земельної ділянки;

– композиційну    узгодженість   з   ландшафтом,   іншими будинками і  спорудами, що оточують ділянку   проєктування,  враховуючи  містобудівне  значення місця розташування об’єкта;

– артоб’єкт має бути споруджений з будь-яких матеріалів, що не піддаються впливу зовнішнього середовища. Складатися з одного об’єкту або з кількох.

Склад ескізного проекту:

– генеральний  план  М 1:500;

– планувальний макет М 1:500 або 1:200 (за можливістю);

– плани, фасади, розрізи М 1:100, 1:200;

– перспектива (масштаб довільний);

– ілюстративні матеріали (розгортки, фотографії);

– пояснювальна записка (до двох сторінок формату А-4) з орієнтовним   кошторисом витрат на спорудження і встановлення об’єкту та облаштування прилеглої території.

Графічні матеріали подаються на планшетах,  загальною  площею
не більше 2 кв.м (окрім макетів та моделей).

Проєктні пропозиції подаються на конкурс анонімно під девізом
у вигляді шестизначного  числа,  яке  проставляється  у  верхньому
правому кутку на планшетах та пояснювальній записці.

Інформація про авторів проєкту (прізвища, імена, по батькові, адреси,  банківські  реквізити,  ідентифікаційні  коди),  а  також
пропозиції  щодо розподілу можливої премії між членами авторського
колективу,  завірені їхніми підписами,  подаються у закритому конверті
під девізом.

Проєкти вважаються  поданими  у встановлений термін,  якщо їх
відправлено на  конкурс  або  подано  особисто  не  пізніше  дати,
зазначеної  в умовах конкурсу.  У разі відправлення проєкту поштою
його  автор  повинен   повідомити   організатору   конкурсу   дату
відправлення та номер поштової квитанції.

Учасник конкурсу   має  право  надати  додаткові  пропозиції,
спрямовані  на  найбільш  вдалу  реалізацію  артоб’єкта «Торжество життя переможної країни».

 Термін проведення конкурсу

Тривалість проведення конкурсу: з 1 травня 2023 року до 19 травня 2023 року.

Підсумки конкурсу підводяться до 21 травня 2023 року.

За результатами конкурсу журі відбирає кращу проєктну пропозицію.

Для відзначення кращої пропозиції встановлюється  премія в розмірі 10 000 грн.

Колективу, який одержав першу премію, надається переважне право на подальшу реалізацію проєкту за кошти БО «БФ «БУДІВНИЦТВО ТА РОЗВИТОК БОРОДЯНЩИНИ».

У разі, коли за результатами конкурсу премія не
присуджується, журі приймає рішення про проведення замовленого конкурсу.

Рішення журі є остаточним і не може бути змінено, в тому
числі, й організатором конкурсу. У разі рівного розподілу голосів,
поданих за проєкт, голова журі має право вирішального голосу.

Члени журі, відповідальний секретар конкурсу, їхні близькі
родичі, особи, які готували конкурсну документацію, а також особи,
які безпосередньо пов’язані з членами журі виконанням трудових
обов’язків, участі у конкурсі не беруть.

Журі не розглядає проєктні пропозиції:

– відправлені або подані після закінчення встановленого терміну;

– анонімність яких була свідомо порушена;

– такі, що не відповідають вимогам програми та умовам конкурсу.

Такі проєкти можуть бути рішенням журі допущені до участі  на
виставці конкурсних проєктів з позначкою “Поза конкурсом”.

Реєстрація учасників конкурсу та видача конкурсної документації проводиться за адресою: 07801, смт Бородянка, вул. Центральна, 230а,  відділ містобудування та архітектури Бородянської селищної ради, 096-405-12-09.

Не премійовані конкурсні пропозиції повертаються авторам на їх  вимогу протягом тижня після проведення конкурсу. Після цього терміну  організатори конкурсу не несуть відповідальності за збереження проєктів.

СКЛАД ЖУРІ

відкритого конкурсу на кращу концепцію ескізного проєкту артоб’єкта

в складі Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення за адресою: Київська область, Бучанський район,

смт Бородянка, вул. Центральна, 228

1. БОЙКО Людмила Олексіївна Заступник директора Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації, голова журі
2. МІЩЕНКО Юрій Миколайович Начальник відділу містобудування та архітектури, заступник голови журі
3. ШАРИКОВА Анна Володимирівна Завідувач сектору місцевого розвитку, відповідальний секретар журі
4. МОРОЗ Костянтин Львович Заступник Бородянського селищного голови
5. ВИШИНСЬКА Наталія Володимирівна Начальник відділу культури, молоді та спорту
6. МОЙСЕЄНКО Валентин Станіславович Методист з пам’ятко-охоронної роботи
7. ЛИТВИН Марія Андріївна Художник-графік, член Спілки художників України
8. КОВАЛЬЧУК Олександр В’ячеславович Майстер художньої обробки металу, член Спілки художників України

Читати також