Відкрита вакансія землевпорядника

by hostwx

f2-2

ОГОЛОШУЄТЬСЯ     КОНКУРС

 Відповідно до статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування“  Бородянська селищна рада повідомляє про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади   спеціаліста – землевпорядника  І категорії виконавчого апарату Бородянської селищної ради.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

Громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра, спеціаліста за напрямком підготовки “Геодезія, картографія та землевпорядкування”, спеціальністю “землевпорядкування та кадастр”, “землевпорядкування” або іншою близькою до “землевпорядкування” спеціальністю.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста І чи ІІ категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

Повинен знати і уміти застосовувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини, порядок  ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій. Досконале знання державної мови, спеціальних комп’ютерних програм та відповідного програмного забезпечення.

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспити  на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства в сфері звернень громадян.

 

Термін подання документів –  30 календарних днів з дня опублікування.

 

 

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні  документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

2) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

3) заповнену особову картку (форма  П-2 ДС) з відповідними додатками;

4) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

5) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання;

6) повідомлення про подання електронної декларації про   майно,   доходи,  витрати  і  зобов’язання фінансового  характеру  за  2016   за  формою, передбаченою  Законом  України  “Про запобігання  корупції” (заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з  питань запобігання корупції з  використанням відповідних програмних засобів) та її роздруковану копію;

7) копію  першої, другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою за місцем роботи, або разом з оригіналом документа;

8)  копію військового   квитка   (для   військовослужбовців   або
військовозобов’язаних).

9) письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

 

Бородянський селищний голова                                               О.В.Сахарук

Читати також