Змiни_та_доповнення_до_колективного_договору_вiд_27.01.2021