Головне управління ДПС у Київській області інформує

by hostwx

З 14 жовтня 2022 року діє оновлений порядок зупинення реєстрації ПН/РК

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що постановою Кабінетом Міністрів України від 12.10.2022 №1154 “Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних” внесено зміни до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. №1165.

Оновлений Порядок набрав чинності 14 жовтня 2022 року.

Внесеними змінами виключено можливість безумовної реєстрації розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, складеної на отримувача  – платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості хоча б одного з товарів/послуг їх постачальнику.

Також передбачено, що у разі, коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, яким складено та/або подано податкову накладну/розрахунок коригування для реєстрації в Реєстрі відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація такої податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється

Оновленим п.19  Порядку №1165 встановлено обов’язок комісій контролюючих органів приймати рішення про неврахування таблиці даних платника податку у разі:

–  ухвалене контролюючим органом рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості, визначеним у пунктах 1–5 Критеріїв ризиковості платника ; 

– надходження податкової інформації стосовно невідповідності інформації, зазначеної в таблиці даних платника, видам економічної діяльності відповідно до КВЕД, кодам товарів згідно з УКТ ЗЕД  та/або кодам послуг згідно з ДКПП, товарів та послуг, які постачаються, придбаваються, ввозяться, яка свідчить про надання платником податку недостовірної інформації в таблиці даних платника податку.

Також внесено зміни до критеріїв ризиковості, якими виключено норму щодо переважання в залишку понад 50% груп товарів (продукції), визначених ДПС та затверджених відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному вебсайті ДПС. З урахуванням змін, податкова служба буде перевіряти не тільки залишки ризикових, а й всіх товарів.

Чи виникають податкові зобов’язання з ПДВ при продажу майна ФОП

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п. 1 та п. 2 ст. 325 Цивільного кодексу України суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.

Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.

Таким чином, законодавство визначає суб’єктом права власності фізичну особу, яка може бути власником будь-якого майна, крім майна, яке не може знаходитись взагалі у власності фізичної особи. При цьому, такий суб’єкт права власності як фізична особа – підприємець не відокремлюється.

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, згідно з ст. 186 ПКУ.

При цьому, відповідно до п. 180.1 ст. 180 ПКУ, платником податку, зокрема, є:

– будь-яка особа, яка провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному ст.183 ПКУ;

– будь-яка особа, яка зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку.
Враховуючи, що власником нерухомого або рухомого майна можуть бути лише фізичні або юридичні особи, то постачання суб’єктом підприємницької діяльності – ФОП, який зареєстрований платником ПДВ, такого майна може здійснюватись ним виключно, як фізичною особою.

Тобто, якщо операція з постачання нерухомого або рухомого майна не відноситься до господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності – платника ПДВ, то за такою операцією податкові зобов’язання з ПДВ ним не формуються, а право на податковий кредит у такого суб’єкта підприємницької діяльності – платника ПДВ за операцією з придбання зазначеного майна не виникає.

У разі зупинення реєстрації в ЄРПН РК до ПН, складеного на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, пояснення та копії документів надає покупець

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що пунктом 10 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» передбачено, що в разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК зазначаються:

– номер та дата складення ПН/РК;

– критерій (критерії) ризиковості платника податку та/або ризиковості здійснення операцій, на підставі якого (яких) зупинено реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, з розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку;

– пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації.

Пунктом 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України передбачено, що розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача – платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Таким чином, у разі зупинення реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування, який передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, пояснення та копії документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН, подаються платником податків – продавцем, що зазначений в розрахунку коригування та податковій накладній, яка коригується.

Як визначити базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, якщо ФО є власником коштовного годинника та дороговартісної зброї

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно п.п. «е» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути визначені п.п.14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, які належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) та знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, зокрема, інші активи фізичної особи, в тому числі майно.

Згідно з п.п. 7.2 п. 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ ПКУ для об’єктів декларування, визначених підпунктами «б» – «е» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ ПКУ, база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування визначається, зокрема, але не виключно, як:

 – витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;

 – вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів.

Оцінка об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства тієї країни, де знаходиться актив. Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається у Декларації у гривні за офіційним курсом національної валюти, що встановлений Національним банком України на дату подання Декларації.

Отже,  у фізичної особи – власника коштовного годинника та дороговартістної зброї, придбаних за рахунок коштів, з яких податки не були сплачені, базою для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування є витрати на придбання зазначених активів, або їх оціночна вартість, тобто база визначається платником самостійно.

Оновлено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що Постановою Правління Національного банку України від 19.09.2022 року №205 внесені зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 року №148.

Внесені зміни приводять Положення №148 у відповідність до вимог Закону України «Про платіжні послуги» від 30.06.2021 року №1591-IX, що спрощує операції з підзвітними особами, оскільки спрощено процедуру звітування про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Зміни набрали чинності з 08.10.2022 року.

Після набрання чинності змінами, – починаючи з 08.10.2022 року,- фізичні особи – довірені особи установ/підприємств – юридичних осіб подають до підрозділу бухгалтерського обліку установи/підприємства «Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» разом із підтвердними документами про використання коштів за призначенням та повертають невикористаний залишок коштів на рахунок установи/підприємства або в касу підприємства в установлені строки та в порядку, визначеному для підзвітних осіб законодавством України.

Тобто, починаючи з 08.10.2022 року, не потрібно разом із звітом подавати до бухгалтерії документи про отримання готівки з поточного рахунку (чеки банкомата, довідки за встановленими формами, сліпи, квитанції торговельних терміналів).

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: [email protected] 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Читати також