податкова

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Управління інформаційної взаємодії
04151, м. Київ – 151, вул. Святослава Хороброго, 5а
телефон (факс) 246-23-40

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: [email protected] 
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

Не декларуєте працівників – ризикуєте втратити гроші!

Ваш незадекларований працівник може звернутися до суду про оформлення трудових відносин. В такому випадку при винесенні рішення суд зобов’яже вас виплатити працівникові заробітну плату  за весь час його роботи. Те, що ви раніше виплачували заробітну плату, на її виплату за рішенням суду не вплине. Крім того, вам доведеться  сплатити податки та соціальний внесок.

Рішення суду про оформлення трудових відносин з працівником є підставою для накладення штрафу без проведення перевірки.

Це означає, що ви двічі оплатите одну і ту ж роботу та ще й отримаєте штраф!

Задекларована праця допомагає розвивати бізнес

Працевлаштували переміщених осіб – можете компенсувати витрати на оплату їх праці.

Ви маєте право на компенсацію витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа  внутрішньо переміщених осіб у розмірі 8000 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу впродовж трьох місяців.

Право на звернення громадян

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що фізичні  особи, зокрема ті, що є внутрішньо переміщеними особами, як і інші громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, медіа, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Внесено зміни  до Порядку зупинення реєстрації ПН/РК та Порядку розгляду скарг на рішення про відмову в реєстрації ПН/РК, про неврахування таблиці даних платника податку, про відповідність платника критеріям ризиковості

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що 16 червня 2024 року набрали чинності окремі норми Закону України від 23.02.2024  №3603 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» (далі – Закон № 3603) та постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2024 №703 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165», відповідно до якої внесені зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних і Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку (далі – Порядки), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165.

Зміни до Порядків прийняті на виконання вимог абзацу другого п.5 розд.ІІ Закону №3603 щодо забезпечення комунікації платника податку на додану вартість або його представника з комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ДПС без особистої присутності під час оскарження рішень комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування територіальних органів ДПС. Зокрема, передбачено, що платник податку, який подав скаргу, має право брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції для надання усних пояснень. При цьому Порядки доповнено новими положеннями щодо повноважень комісії центрального рівня та внесено зміни до механізму розгляду скарг на рішення комісій регіонального рівня в разі виявлення бажання платником податку надати усні пояснення особисто або через свого представника в режимі відеоконференції та змінено форми скарг, наведених у додатках до Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку.

Перереєстрація СГ в контролюючих органах у разі зміни місцезнаходження, та подання податкової звітності під час такої перереєстрації

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що у зв’язку із зміною місцезнаходження/місця проживання платника податків, процедура зміни контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків, території територіальної громади або державної податкової інспекції, яка є структурним підрозділом контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків, розпочинається та проводиться контролюючими органами у разі надходження хоча б одного з таких документів:

–    відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) про проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження платника податків;

–     заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП для платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в ЄДР із відповідною позначкою, поданої платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання).

Взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням здійснюється протягом місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження.
СГ продовжують сплачувати визначені законодавством податки і збори за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду та щодо таких податків подавати податкові декларації та виконувати інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно такого платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів, крім СГ, які:

–  ЮО, які були зареєстровані (за попереднім місцем реєстрації) на  тимчасово окупованих територіях;

–     відокремлених підрозділів ЮО;

–     ЮО, які не є суб’єктами господарювання відповідно до норм Господарського кодексу;

–     осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Для зазначених платників сплата податків та подання звітності здійснюється за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік в контролюючому органі за новим місцезнаходженням.

Водночас, перереєстрація платника податків, який є платником єдиного внеску здійснюється таким чином: після надходження з ЄДР відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання), пов’язану зі зміною адміністративно-територіальної одиниці або заяви за формою № 1-ЄСВ з приміткою «Зміни, що пов’язані з місцезнаходженням, місцем проживання», до Реєстру страхувальників контролюючим органом до дати спливу одного місяця після отримання відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника вноситься запис про переведення його на облік до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).
Порядок подання звітності за окремими податками та зборами та їх сплата у разі зміни протягом бюджетного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району регламентується Податковим кодексом України та відповідними нормативними актами.

Дані про взяття платника на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передаються до ЄДР у день взяття на облік. Відомості, які містяться в ЄДР є відкритими і загальнодоступними та надаються у вигляді витягу з ЄДР.     Крім того, дані про взяття на облік в контролюючому органі щоденно оприлюднюються на вебпорталі електронних сервісів Міністерства юстиції України та на офіційному вебпорталі ДПС.

Комунікаційна податкова платформа  – засіб оперативного діалогу з бізнесом та громадськістю

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що для оперативного зворотного зв’язку з платниками податків працює Комунікаційна податкова платформа Головного управління ДПС у Київській області.

Звернення від представників бізнесу та громадськості приймаються на електронну скриньку kyivobl.ikc@tax.gov.ua .

Є питання стосовно податкового чи іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, пропозиції щодо необхідності проведення заходів з визначеної тематики – звертайтесь на Комунікаційну платформу ГУ ДПС у Київській області !

Небанківські надавачі платіжних послуг

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до норм Законів України від 30.06.2021 №1591 «Про платіжні послуги» та  від 12.01.2023 №2888 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)» до небанківських надавачів платіжних послуг належать:
-платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);
-філії іноземних платіжних установ;

-установи електронних грошей;

-фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг;

-оператори поштового зв’язку;

-надавачі нефінансових платіжних послуг;

-фінансова установа, що має право на надання платіжних послуг, – юридична особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг та ліцензію на надання окремих фінансових платіжних послуг, з урахуванням обмежень, визначених цим Законом;
-емітент електронних грошей – установа електронних грошей або інша юридична особа, яка надає платіжні послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, та має право на надання такої платіжної послуги відповідно до Закону №1591.

Звертаємо увагу, що повернення суми бюджетного відшкодування також може здійснюватися на рахунки платника у небанківського надавача платіжних послуг. Для цього платник податків зобов’язаний лише вказати реквізити його рахунку, відкритого в небанківського надавача платіжних послуг, для перерахування бюджетного відшкодування. Дані про рахунки платника податків вносяться до Реєстру заяв про повернення сумибюджетного відшкодування

Земельний податок за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей сплачують батьки чи опікуни

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, земельні частки (паї), які перебувають у власності, та земельні ділянки державної та комунальної власності, які перебувають у володінні на праві постійного користування.
Правовий статус дитини  має особа до досягнення нею повноліття.

Відповідно до ст.6 Сімейного кодексу України, малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14-ти років, а неповнолітньою вважається дитина у віці від 14-ти до 18-ти років.

Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника – ст. 14 Сімейного кодексу.

Відповідно до п. 1 ст. 34 Цивільного кодексу України, повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18-ти років (повноліття).

Відповідно до п.99.2 ст.99 ПКУ, грошові зобов’язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.

Батьки (усиновителі) малолітніх/неповнолітніх і малолітні/неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань малолітніх/неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.

Перелік категорій фізичних осіб, які звільняються від сплати земельного податку, визначено у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, але пільги щодо сплати земельного податку для малолітніх та неповнолітніх дітей не передбачені.
Підставою для нарахування земельного податку є:

-дані державного земельного кадастру;

-дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-дані державних актів, якими посвідчено право власності або право постійного користування земельною ділянкою (державні акти на землю);

-дані сертифікатів на право на земельні частки (паї);

– рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

– дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою, право на земельні частки (паї);

-дані Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначеного у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку (п. 286.1 ст. 286 ПКУ).

Таким чином, за земельні ділянки, які знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей, земельний податок нараховується на загальних підставах, і сплачується батьками, опікунами або самими малолітніми та неповнолітніми дітьми за допомогою батьків чи піклувальників.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: [email protected] 
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast\

ГУ ДПС у Київській області

Читати також