податкова

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Управління інформаційної взаємодії
04151, м. Київ – 151, вул. Святослава Хороброго, 5а
телефон (факс) 246-23-40

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: [email protected] 
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

З початку 2024 року платники Київської області спрямували до зведеного бюджету понад 24,4 млрд грн податків, зборів та платежів

Це складає темп росту у 133,5% порівняно з фактичними показниками 2023 року, що становить додаткові надходження у розмірі 6,1 млрд грн. Про це повідомила в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Юліана Козаченко.

Зокрема, до Державного бюджету за січень-травень сплачено 13,5 млрд грн, з яких додатково надійшло 3,3 млрд грн. Місцеві бюджети, у свою чергу, отримали майже 11 млрд грн, з яких додатково отримано 2,8 млрд грн. Також надійшло Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 8,8 млрд грн, з яких додатково 1,6 млрд грн.

“Своєчасна сплата податків у воєнний час є актом громадянської відповідальності та патріотизму. Кожен платник податків робить свій внесок у захист держави, підтримку її економіки та відновлення”, – підкреслила Юліана Козаченко.

Податкова застава

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п. 14.1.155 п. 14.1 ст.14 ПКУ, податкова застава – спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений цим Кодексом. Податкова застава виникає на підставах, встановлених цим Кодексом.

У разі невиконання платником податків грошового зобов’язання, забезпеченого податковою заставою, орган стягнення у порядку, визначеному цим Кодексом, звертає стягнення на майно такого платника, що є предметом податкової застави.

Міжнародна група компаній

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п. 14.1.113 прим.3  п. 14.1 ст.14 ПКУ, міжнародна група компаній (для цілей ст. 39 ПКУ) – дві або більше юридичні особи або утворення без статусу юридичної особи, які є податковими резидентами різних юрисдикцій (держав, територій) (зокрема якщо хоча б одна з таких осіб є податковим резидентом однієї іноземної юрисдикції (держави, території), який провадить господарську діяльність через постійне представництво в іншій юрисдикції (державі, території) та пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю таким чином, що згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або іншими міжнародно визнаними стандартами фінансової звітності обов’язковою є підготовка консолідованої фінансової звітності або підготовка консолідованої фінансової звітності була б обов’язковою у разі, якщо б акції (корпоративні права) одного з таких учасників міжнародної групи компаній перебували в обігу на національному та/або іноземному організованому фондовому ринку (фондовій біржі).

Незадекларована праця – погано для всіх

ГУ ДПС у Київській області нагадує що незадекларована праця обмежує права працівників. Працівники  які не мають належним чином  оформлених трудових відносин позбавляються  права на гідні умови праці, захист своїх інтересів у сфері праці, гарантій у соціальному захисті. Незадекларована праця дає роботодавцям необмежені можливості тиску на працівників та примушує їх до роботи на умовах роботодавця.

Погоджуєтесь працювати без трудового договору?

Не розраховуйте на гідні умови праці та виконання усіх домовленостей. Вас можуть необгрунтовано оштрафувати, звільнити без повідомлення, не заплатити лікарняні чи компенсацію в разі нещасного випадку.

Не сподівайтеся на гідну пенсію у старості.

Відсутність гарантій у трудових відносинах- погані умови праці, штрафи, відсутність впевненості у завтрашньому дні та соціального захисту і зрештою, трудова експлуатація

ФОП – платники ЄП  в межах підприємницької діяльності здійснюють лише ті види діяльності, які зазначені в облікових даних

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що Господарським кодексом України визначено підприємництво як самостійну, ініціативну  та систематичну, на власний ризик господарську діяльність, яка здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку – ст. 42 ГКУ.

Нормами ПКУ визначено, що ФОП може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо відповідає вимогам, встановленим розділом XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному ПКУ – п. 291.3 ст. 291 ПКУ.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності є особливим механізмом справляння податків і зборів, який встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розд.ХІV ПКУ, із одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

В межах підприємницької діяльності ФОП – платник ЄП не має права здійснювати  види діяльності, які не зазначені у його облікових даних.

Подання звітності через Електронний кабінет платника

ГУ ДПС у Київській області запрошує платників податків при поданні звітності використовувати електронні сервіси, створені ДПС  України для подання звітності в електронному вигляді: «Єдине вікно подання електронної звітності» та «Електронний кабінет платника».

Електронний кабінет – сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, призначених для взаємодії між платниками податків та державними, у тому числі контролюючими, органами з питань реалізації прав та обов’язків, визначених Податковим Кодексом та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Дохід  ФОП – платника єдиного податку ІІІ групи у разі отримання виручки в іноземній валюті

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до норм п. 292.1 ст. 292 ПКУ, доходом для  платника єдиного податку –  ФОП є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою ФО пасивні доходи: проценти, дивіденди, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, що належить на праві власності ФО та використовується в її господарській діяльності.

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу – п. 292.5 ст. 292 ПКУ

Датою отримання доходу платника ЄП є дата надходження коштів платнику ЄП у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником ЄП акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника ЄП ІІІ групи, який є платником ПДВ, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності – п. 292.6 ст. 292 ПКУ.

Всі вартісні показники, які включаються до доходу ФОП відображаються у національній валюті України, при цьому показники, виражені в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату отримання такого доходу.

Платники ЄП І групи при продажу товарів/наданні послуг ПРРО/РРО не застосовують

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що ЗУ від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – ЗУ № 265)  визначено, що встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій в інших законах, крім ПКУ, не допускається (абзац другий преамбули ЗУ №265).

Пунктом 6 ст. 9 ЗУ №265 встановлено, що при продажу товарів (наданні послуг) платниками єдиного податку (ФОП), які не застосовують реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій відповідно до ПКУ, реєстратори розрахункових операцій/програмні РРО, та розрахункові книжки не застосовуються, – водночас, п.296.10  ст.296 ПКУ встановлено, що реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.

Отже, при продажу товарів (наданні послуг) платники ЄП першої групи РРО/ПРРО не застосовують.

Ставки земельного податку встановлюють місцеві ради

ГУ ДПС у Київській області інформує, що місцеві ради, відповідно до п. 10.2 прим.1 ст. 10 ПКУ, приймають рішення про встановлення місцевих податків, у тому числі податку на майно, зокрема, в частині плати за землю (крім земельного податку за лісові землі), із зазначенням під час встановлення податку всіх обов’язкових елементів, передбачених ст. 7 ПКУ. При цьому, допустимі розміри ставок земельного податку встановлено статтями 274 та 277 ПКУ.

Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі право на які ФО мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 % від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 % та не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель – не більше 0,1 % від їх нормативної грошової оцінки – п.274.1 ст.274 ПКУ.

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 в% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні СГ (крім державної та комунальної форм власності) – п.274.2 ст.274 ПКУ.

Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі право на які ФО мають як власники земельних часток (паїв), розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 % та не більше 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для лісових земель – не більше 0,1 % від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області – п.277.1 ст.277 ПКУ.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: [email protected] 
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast\

ГУ ДПС у Київській області

Читати також